ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน , Integrated management of grape diseases
นักวิจัย : โสภณ, วงศ์แก้ว , นันทกร, บุญเกิด
คำค้น : โรคองุ่น , การปลูกองุ่น , องุ่น
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3464
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
โสภณ, วงศ์แก้ว , นันทกร, บุญเกิด . (2553). รายงานการวิจัยการจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
โสภณ, วงศ์แก้ว , นันทกร, บุญเกิด . 2553. "รายงานการวิจัยการจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
โสภณ, วงศ์แก้ว , นันทกร, บุญเกิด . "รายงานการวิจัยการจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553. Print.
โสภณ, วงศ์แก้ว , นันทกร, บุญเกิด . รายงานการวิจัยการจัดการโรคขององุ่นแบบผสมผสาน. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2553.