ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิจัยสถาบันเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยสถาบันเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , Factors affecting achievement on first year medical students of Suranaree University of Technology
นักวิจัย : ลลิตยา, กองคำ , รัตติยา, ฤทธิรงค์ , วราภรณ์, เอี้ยวสกุล , วณิช, วรรณพฤกษ์
คำค้น : ระบบการเรียนการสอน , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , การเรียนแพทยศาสตร์
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3397
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : 50-2-05
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
ลลิตยา, กองคำ , รัตติยา, ฤทธิรงค์ , วราภรณ์, เอี้ยวสกุล , วณิช, วรรณพฤกษ์ . (2553). รายงานวิจัยสถาบันเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ลลิตยา, กองคำ , รัตติยา, ฤทธิรงค์ , วราภรณ์, เอี้ยวสกุล , วณิช, วรรณพฤกษ์ . 2553. "รายงานวิจัยสถาบันเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ลลิตยา, กองคำ , รัตติยา, ฤทธิรงค์ , วราภรณ์, เอี้ยวสกุล , วณิช, วรรณพฤกษ์ . "รายงานวิจัยสถาบันเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553. Print.
ลลิตยา, กองคำ , รัตติยา, ฤทธิรงค์ , วราภรณ์, เอี้ยวสกุล , วณิช, วรรณพฤกษ์ . รายงานวิจัยสถาบันเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2553.