ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก , Gram-positive bacteria biocontrol of grape fungal diseases
นักวิจัย : หนึ่ง, เตียอำรุง , อรินทิพย์, ธรรมชัยพิเนตร , โสภณ, วงศ์แก้ว
คำค้น : โรคเกิดจากเชื้อราในพืช , องุ่น , แบคทีเรียแกรมบวก
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3290
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT3-304-47-36-16
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2547-2549

บรรณานุกรม :
หนึ่ง, เตียอำรุง , อรินทิพย์, ธรรมชัยพิเนตร , โสภณ, วงศ์แก้ว . (2552). รายงานการวิจัยการควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
หนึ่ง, เตียอำรุง , อรินทิพย์, ธรรมชัยพิเนตร , โสภณ, วงศ์แก้ว . 2552. "รายงานการวิจัยการควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
หนึ่ง, เตียอำรุง , อรินทิพย์, ธรรมชัยพิเนตร , โสภณ, วงศ์แก้ว . "รายงานการวิจัยการควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552. Print.
หนึ่ง, เตียอำรุง , อรินทิพย์, ธรรมชัยพิเนตร , โสภณ, วงศ์แก้ว . รายงานการวิจัยการควบคุมโรคจากเชื้อราในองุ่นด้วยชีววิธีโดยใช้แบคทีเรียแกรมบวก. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2552.