ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประเภทสับละเอียด

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประเภทสับละเอียด
นักวิจัย : กนกอร, อินทราพิเชฐ
คำค้น : เนื้อสัตว์ , การแปรรูปอาหาร
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : เทคโนโลยี มทส สู่ชุมชน ฉบับที่ 1 หน้า: 89-90 , 9745330663 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3091
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกอร, อินทราพิเชฐ . (2545). การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประเภทสับละเอียด.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กนกอร, อินทราพิเชฐ . 2545. "การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประเภทสับละเอียด".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กนกอร, อินทราพิเชฐ . "การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประเภทสับละเอียด."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2545. Print.
กนกอร, อินทราพิเชฐ . การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประเภทสับละเอียด. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2545.