ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการตรวจหาสาเหตุและการแก้ไขอาการใบจุดของต้นใบเลื่อย (Angustiseetum) โดยวิธี dilution หรือ steak plate technique

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการตรวจหาสาเหตุและการแก้ไขอาการใบจุดของต้นใบเลื่อย (Angustiseetum) โดยวิธี dilution หรือ steak plate technique , To inspect cause and solution of leaf spot from Angustiseetum
นักวิจัย : กนกพร พงษ์พานิช , จารุภรณ์ สำเนียงแจ่ม , มัลลิกา ภักดี
คำค้น : โรคใบจุด , การกำจัดศัตรูพืช
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

บรรณานุกรม :
กนกพร พงษ์พานิช , จารุภรณ์ สำเนียงแจ่ม , มัลลิกา ภักดี . (2549). รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการตรวจหาสาเหตุและการแก้ไขอาการใบจุดของต้นใบเลื่อย (Angustiseetum) โดยวิธี dilution หรือ steak plate technique.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กนกพร พงษ์พานิช , จารุภรณ์ สำเนียงแจ่ม , มัลลิกา ภักดี . 2549. "รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการตรวจหาสาเหตุและการแก้ไขอาการใบจุดของต้นใบเลื่อย (Angustiseetum) โดยวิธี dilution หรือ steak plate technique".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กนกพร พงษ์พานิช , จารุภรณ์ สำเนียงแจ่ม , มัลลิกา ภักดี . "รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการตรวจหาสาเหตุและการแก้ไขอาการใบจุดของต้นใบเลื่อย (Angustiseetum) โดยวิธี dilution หรือ steak plate technique."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549. Print.
กนกพร พงษ์พานิช , จารุภรณ์ สำเนียงแจ่ม , มัลลิกา ภักดี . รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการตรวจหาสาเหตุและการแก้ไขอาการใบจุดของต้นใบเลื่อย (Angustiseetum) โดยวิธี dilution หรือ steak plate technique. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2549.