ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นของระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบาเมืองนครราชสีมา

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นของระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบาเมืองนครราชสีมา , The initial study korat-light rail transit system
นักวิจัย : รุ่งอรุณ, บุญถ่าน , หฤทัย, มาศโค้ง , กาญจน์กรอง, สุอังคะ , ศาสน์, สุขประเสริฐ
คำค้น : ระบบขนส่งมวลชน , เมืองนครราชสีมา
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 "เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธากับยุคโลกาภิวัฒน์" 13-15 พฤษภาคม 2552 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เล่ม 3 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งอรุณ, บุญถ่าน , หฤทัย, มาศโค้ง , กาญจน์กรอง, สุอังคะ , ศาสน์, สุขประเสริฐ . (2552). การศึกษาเบื้องต้นของระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบาเมืองนครราชสีมา.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
รุ่งอรุณ, บุญถ่าน , หฤทัย, มาศโค้ง , กาญจน์กรอง, สุอังคะ , ศาสน์, สุขประเสริฐ . 2552. "การศึกษาเบื้องต้นของระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบาเมืองนครราชสีมา".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
รุ่งอรุณ, บุญถ่าน , หฤทัย, มาศโค้ง , กาญจน์กรอง, สุอังคะ , ศาสน์, สุขประเสริฐ . "การศึกษาเบื้องต้นของระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบาเมืองนครราชสีมา."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552. Print.
รุ่งอรุณ, บุญถ่าน , หฤทัย, มาศโค้ง , กาญจน์กรอง, สุอังคะ , ศาสน์, สุขประเสริฐ . การศึกษาเบื้องต้นของระบบขนส่งมวลชนแบบรางเบาเมืองนครราชสีมา. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2552.