ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรการจำกัดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการจำกัดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด , The Restriction of Passenger Cars in Koh Chang, Trad Province
นักวิจัย : สุทธิพงษ์ มีใย
คำค้น : มาตรการ , รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล , เกาะช้าง , จังหวัดตราด
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/2814
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจำปี 2550

บรรณานุกรม :
สุทธิพงษ์ มีใย . (2550). มาตรการจำกัดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สุทธิพงษ์ มีใย . 2550. "มาตรการจำกัดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สุทธิพงษ์ มีใย . "มาตรการจำกัดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550. Print.
สุทธิพงษ์ มีใย . มาตรการจำกัดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2550.