ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มหกายวิภาคศาสตร์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ำเหลือง

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มหกายวิภาคศาสตร์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ำเหลือง , การวัดชีพจร ความดันโลหิต เสียงของหัวใจ และเฮมาโตคริต , มหกายวิภาคศาสตร์ระบบหายใจและการทดสอบการทำงานของปอด
นักวิจัย : วารี, วิดจายา
คำค้น : มหกายภาคศาสตร์ , ระบบไหลเวียนโลหิต , ระบบน้ำเหลือง , การวัดชีพจร , เสียงของหัวใจ , เฮมาโตคริต , ระบบหายใจ , ปอด
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/2741
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ปี 2550

บรรณานุกรม :
วารี, วิดจายา . (2550). มหกายวิภาคศาสตร์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ำเหลือง.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
วารี, วิดจายา . 2550. "มหกายวิภาคศาสตร์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ำเหลือง".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
วารี, วิดจายา . "มหกายวิภาคศาสตร์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ำเหลือง."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550. Print.
วารี, วิดจายา . มหกายวิภาคศาสตร์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบน้ำเหลือง. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2550.