ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักวิจัย : เรืองเดช, วงศ์หล้า , อำนาจ, อภิชาติวัลลภ , ไทย, ทิพย์สุวรรณกุล , ยุวดี, มานะเกษม , วิศิษฎ์พร, วัฒนวาทิน , อรชุน, ไชยเสนะ , ขวัญกมล, กลิ่นศรีสุข , วีณา, รักษาทรัพย์ , บรรพต, ชื่นสว่าง , กนก, ผลารักษ์ , สราวุฒิ, สุจิตจร , ยุทธนา, สมิตะสิริ , อัญชลี, วงศ์หล้า , วุฒิ, ด่านกิตติกุล , Eckart, Robert Shulz , เพ็ญพรรณ, ปิยารมณ์ , จันทนา, พรหมศิริ , บุศราภรณ์, หมั่นคำ
คำค้น : มหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , การเรียน
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/2722
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : 1390184001
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยสถาบันนี้ได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :