ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวินิจฉัยโรคใบองุ่นจากภาพสีด้วยวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริด

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวินิจฉัยโรคใบองุ่นจากภาพสีด้วยวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริด , HYBRID ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH FOR GRAPE LEAF DISEASE DIAGNOSIS SYSTEM FROM COLOR IMAGERY
นักวิจัย : อังคฉัฏฐ์, เหมือนแก้วจินดา
คำค้น : ไฮบริด , ปัญญาประดิษฐ์ , การวินิจฉัยโรค , โรคใบองุ่น
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/2527
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อังคฉัฏฐ์, เหมือนแก้วจินดา . (2550). การวินิจฉัยโรคใบองุ่นจากภาพสีด้วยวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริด.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อังคฉัฏฐ์, เหมือนแก้วจินดา . 2550. "การวินิจฉัยโรคใบองุ่นจากภาพสีด้วยวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริด".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อังคฉัฏฐ์, เหมือนแก้วจินดา . "การวินิจฉัยโรคใบองุ่นจากภาพสีด้วยวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริด."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550. Print.
อังคฉัฏฐ์, เหมือนแก้วจินดา . การวินิจฉัยโรคใบองุ่นจากภาพสีด้วยวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริด. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2550.