ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป , Good manufacturing practice for processed mushroom products
นักวิจัย : ปิยะวรรณ, กาสลัก
คำค้น : แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ , วิธีการผลิตที่ดีในผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/2367
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะวรรณ, กาสลัก . (2551). แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปิยะวรรณ, กาสลัก . 2551. "แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปิยะวรรณ, กาสลัก . "แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551. Print.
ปิยะวรรณ, กาสลัก . แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2551.