ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความปลอดภัยของอาหารและการปนเปื้อนจุลินทรีย์

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความปลอดภัยของอาหารและการปนเปื้อนจุลินทรีย์
นักวิจัย : ปิยะวรรณ, กาสลัก
คำค้น : ความปลอดภัยของอาหาร , การปนเปื้อนจุลินทรีย์
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : รายงานเกษตรสุรนารี'49 (2549): หน้า 83-92 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/2140
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจำปี 2549

บรรณานุกรม :
ปิยะวรรณ, กาสลัก . (2549). ความปลอดภัยของอาหารและการปนเปื้อนจุลินทรีย์.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปิยะวรรณ, กาสลัก . 2549. "ความปลอดภัยของอาหารและการปนเปื้อนจุลินทรีย์".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปิยะวรรณ, กาสลัก . "ความปลอดภัยของอาหารและการปนเปื้อนจุลินทรีย์."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549. Print.
ปิยะวรรณ, กาสลัก . ความปลอดภัยของอาหารและการปนเปื้อนจุลินทรีย์. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2549.