ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารต้านโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารต้านโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์
นักวิจัย : ภัทรภร, ทัศพงษ์
คำค้น : สารต้านโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ , สารต้านโภชนะ
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : เกษตรสุรนารี'50 : หน้า 75-82 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/2088
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรภร, ทัศพงษ์ . (2550). สารต้านโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ภัทรภร, ทัศพงษ์ . 2550. "สารต้านโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ภัทรภร, ทัศพงษ์ . "สารต้านโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550. Print.
ภัทรภร, ทัศพงษ์ . สารต้านโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2550.