ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คู่มือวินิจฉัยโรคถั่วลิสงภาคสนาม

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คู่มือวินิจฉัยโรคถั่วลิสงภาคสนาม , Field diagnosis of groundnut diseases
นักวิจัย : โสภณ, วงศ์แก้ว
คำค้น : คู่มือวินิจฉัยโรคถั่วลิสงภาคสนาม
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : SUTL; SB608.P37 ส94ร9 2545 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/2550
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน

บรรณานุกรม :
โสภณ, วงศ์แก้ว . (2545). คู่มือวินิจฉัยโรคถั่วลิสงภาคสนาม.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
โสภณ, วงศ์แก้ว . 2545. "คู่มือวินิจฉัยโรคถั่วลิสงภาคสนาม".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
โสภณ, วงศ์แก้ว . "คู่มือวินิจฉัยโรคถั่วลิสงภาคสนาม."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2545. Print.
โสภณ, วงศ์แก้ว . คู่มือวินิจฉัยโรคถั่วลิสงภาคสนาม. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2545.