ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกาวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของสุกรเพศเมีย

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกาวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของสุกรเพศเมีย
นักวิจัย : ยุทธนา, สมิตะสิริ , ศุภชัย, โชติพันธุ์วิทยากุล
คำค้น : กวาวเครือขาว , สุกร , การสืบพันธุ์สุกรเพศเมีย
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/1522
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลงานวิชาการคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
ยุทธนา, สมิตะสิริ , ศุภชัย, โชติพันธุ์วิทยากุล . (2540). ผลของกาวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของสุกรเพศเมีย.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ยุทธนา, สมิตะสิริ , ศุภชัย, โชติพันธุ์วิทยากุล . 2540. "ผลของกาวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของสุกรเพศเมีย".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ยุทธนา, สมิตะสิริ , ศุภชัย, โชติพันธุ์วิทยากุล . "ผลของกาวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของสุกรเพศเมีย."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2540. Print.
ยุทธนา, สมิตะสิริ , ศุภชัย, โชติพันธุ์วิทยากุล . ผลของกาวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของสุกรเพศเมีย. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2540.