ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการสำรวจความสนใจวิชาจีน-ญี่ปุ่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4(2544)

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการสำรวจความสนใจวิชาจีน-ญี่ปุ่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4(2544)
นักวิจัย : จิตพนัส, สุวรรณเทพ
คำค้น : ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : SUTL:,มทส สวทส.อ62 จ63 2545 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/859
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลงานวิชาการคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
จิตพนัส, สุวรรณเทพ . (2544). โครงการการสำรวจความสนใจวิชาจีน-ญี่ปุ่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4(2544).
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
จิตพนัส, สุวรรณเทพ . 2544. "โครงการการสำรวจความสนใจวิชาจีน-ญี่ปุ่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4(2544)".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
จิตพนัส, สุวรรณเทพ . "โครงการการสำรวจความสนใจวิชาจีน-ญี่ปุ่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4(2544)."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544. Print.
จิตพนัส, สุวรรณเทพ . โครงการการสำรวจความสนใจวิชาจีน-ญี่ปุ่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4(2544). นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2544.