ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของกระดูกเบ้าฟันเมื่อได้รับแรงเคลี่อนฟันในหนูวิสตาร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของกระดูกเบ้าฟันเมื่อได้รับแรงเคลี่อนฟันในหนูวิสตาร์
นักวิจัย : โกวิท พูลสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัฒนะ มธุราสัย , วันดี อภิณหสมิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746336886 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35503
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
โกวิท พูลสิน . (2539). การเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของกระดูกเบ้าฟันเมื่อได้รับแรงเคลี่อนฟันในหนูวิสตาร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โกวิท พูลสิน . 2539. "การเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของกระดูกเบ้าฟันเมื่อได้รับแรงเคลี่อนฟันในหนูวิสตาร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โกวิท พูลสิน . "การเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของกระดูกเบ้าฟันเมื่อได้รับแรงเคลี่อนฟันในหนูวิสตาร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
โกวิท พูลสิน . การเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของกระดูกเบ้าฟันเมื่อได้รับแรงเคลี่อนฟันในหนูวิสตาร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.