ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครงสร้างแถบพลังงานของ AgGate2 โดยสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงสร้างแถบพลังงานของ AgGate2 โดยสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสง
นักวิจัย : ธีระพันธุ์ สันติเทวกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงศ์ ฉัตราภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745648043 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35583
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

บรรณานุกรม :
ธีระพันธุ์ สันติเทวกุล . (2528). การศึกษาโครงสร้างแถบพลังงานของ AgGate2 โดยสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระพันธุ์ สันติเทวกุล . 2528. "การศึกษาโครงสร้างแถบพลังงานของ AgGate2 โดยสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระพันธุ์ สันติเทวกุล . "การศึกษาโครงสร้างแถบพลังงานของ AgGate2 โดยสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
ธีระพันธุ์ สันติเทวกุล . การศึกษาโครงสร้างแถบพลังงานของ AgGate2 โดยสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.