ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติก โดยพิจารณาผลของ P- และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยการเฉือนของชิ้นส่วนข้อต่อ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติก โดยพิจารณาผลของ P- และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยการเฉือนของชิ้นส่วนข้อต่อ
นักวิจัย : ทรงพล วงศ์สกุลวิวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทักษิณ เทพชาตรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746331949 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35651
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
ทรงพล วงศ์สกุลวิวัฒน์ . (2539). การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติก โดยพิจารณาผลของ P- และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยการเฉือนของชิ้นส่วนข้อต่อ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรงพล วงศ์สกุลวิวัฒน์ . 2539. "การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติก โดยพิจารณาผลของ P- และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยการเฉือนของชิ้นส่วนข้อต่อ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรงพล วงศ์สกุลวิวัฒน์ . "การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติก โดยพิจารณาผลของ P- และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยการเฉือนของชิ้นส่วนข้อต่อ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ทรงพล วงศ์สกุลวิวัฒน์ . การวิเคราะห์โครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอีลาสติก-พลาสติก โดยพิจารณาผลของ P- และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยการเฉือนของชิ้นส่วนข้อต่อ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.