ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแบบเยอรมัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแบบเยอรมัน
นักวิจัย : ชินธิป ยุทธางกูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มนตรี รูปสุวรรณ , วิษณุ เครืองาม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745813451 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35547
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
ชินธิป ยุทธางกูร . (2535). ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแบบเยอรมัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชินธิป ยุทธางกูร . 2535. "ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแบบเยอรมัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชินธิป ยุทธางกูร . "ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแบบเยอรมัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
ชินธิป ยุทธางกูร . ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแบบเยอรมัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.