ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ธเรศ ศรีสถิตย์ , สุรภี โรจน์อารยานนท์
คำค้น : แหล่งน้ำ--ไทย--ระยอง , คุณภาพน้ำ--ไทย--ระยอง , การจัดการน้ำ--ไทย--ระยอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1734
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องนี้ ได้แบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ คือ การศึกษาด้านแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง โดยเฉพาะในฤดูแล้งพบว่าแหล่งน้ำในจังหวัดระยองมีมากพอประมาณ ส่วนใหญ่เป็นลำธารสายสั้นๆ ที่เกิดจากเทือกเขาทางตอนเหนือของจังหวัด แล้วไหลลงทะเลทางตอนใต้ แม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำระยอง และแม่น้ำประแส อยู่ในคนละลุ่มน้ำ มีโอกาสในการพัฒนาให้เป็นอ่างเก็บน้ำได้สูง และปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในแผนพัฒนาหลายโครงการแหล่งน้ำที่ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยคือ น้ำฝน และบ่อน้ำตื้น โดยเฉพาะบ่อน้ำตื้นเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำในบ่อจะแห้งขอด เกิดปัญหาการขาดแคลนมาก โดยเฉพาะในทางตอนเหนือของจังหวัด สำหรับทางตอนใต้มีปัญหาน้ำกระด้าง และอิทธิพลจากน้ำเค็ม คุณภาพน้ำทั่วๆ ไปอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีบางแห่งที่บ่อน้ำตื้นมีสารโลหะหนักบางชนิด เช่น แมงกานีส (Mn) เจือปน ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ใช้น้ำบริโภค เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว การอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้อาศัยน้ำแบบพึ่งตนเอง เพราะกิจการไม่ใหญ่มากถ้ามีการพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโครงการอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดระยอง ซึ่งมีความต้องการน้ำมากประมาณ 63-72 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในระยะแรกอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย และอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ซึ่งคาดว่าจะเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำ จากนั้นอาศัยน้ำจากอ่าง เก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ซึ่งมั่นใจว่าเมื่ออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2530 ปัญหาการขาดแคลนน้ำจะไม่เกิดขึ้น

บรรณานุกรม :
ธเรศ ศรีสถิตย์ , สุรภี โรจน์อารยานนท์ . (2526). การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธเรศ ศรีสถิตย์ , สุรภี โรจน์อารยานนท์ . 2526. "การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธเรศ ศรีสถิตย์ , สุรภี โรจน์อารยานนท์ . "การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ธเรศ ศรีสถิตย์ , สุรภี โรจน์อารยานนท์ . การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.