ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ธเรศ ศรีสถิตย์ , พรชัย อนุตรอำไพ , วรรณี พฤติถาวร , สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์
คำค้น : แหล่งน้ำ--ไทย--กรุงเทพฯ , ประปา--วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , การประปานครหลวง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1731
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประปานครหลวงเริ่มก่อตั้งในรูปของรัฐวิสาหกิจในปี พ.ศ. 2510 มีพื้นที่รับผิดชอบใน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี ปัจจุบันให้บริการประชากรจำนวน 3.8 ล้านคน ด้วยอัตราการผลิตน้ำประปา วันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี พ.ศ. 2543 การประปานครหลวงมีนโยบายจะให้บริการประปาในพื้นที่รับผิดชอบประมาณร้อยละ 91 ของประชากรทั้งหมด ความต้องการน้ำของประชาชนที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในช่วง 250-300 ลิตรต่อคนต่อวัน และค่าความต้องการน้ำรวมสำหรับน้ำประปาประมาณ 484 ลิตรต่อคนต่อวัน เมื่อถึงปี พ.ศ. 2545 คาดว่ากรุงเทพมหานครจะมีประชากรประมาณ 7.7 ล้านคน และความต้องการน้ำประปา 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะได้มาจากน้ำดิบ 3.83 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 44.33 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากการศึกษาวิจัยแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาใช้ในกิจการประปามาจาก แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง โดยที่ความสามารถนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามีได้สูงสุดประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นอกจากนี้ยังสามารถนำน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาสมทบได้อีกประมาณ 46 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที รวมทั้งหมดเป็น 76 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งปริมาณน้ำจำนวนนี้มีความเพียงพอสำหรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในอีก 20 ปี ข้างหน้า

บรรณานุกรม :
ธเรศ ศรีสถิตย์ , พรชัย อนุตรอำไพ , วรรณี พฤติถาวร , สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ . (2526). แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธเรศ ศรีสถิตย์ , พรชัย อนุตรอำไพ , วรรณี พฤติถาวร , สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ . 2526. "แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธเรศ ศรีสถิตย์ , พรชัย อนุตรอำไพ , วรรณี พฤติถาวร , สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ . "แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ธเรศ ศรีสถิตย์ , พรชัย อนุตรอำไพ , วรรณี พฤติถาวร , สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ . แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.