ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของแมงกานีสและตะกั่วต่อการเปลี่ยนแปลงทางคลีนิค และชีวเคมีในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของแมงกานีสและตะกั่วต่อการเปลี่ยนแปลงทางคลีนิค และชีวเคมีในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ , ขนิษฐ บูรณศิริ , ประภา เลาหไพบูลย์ , จวงจันทร์ ชัยธชวงศ์ , ช เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์
คำค้น : แมงกานีส--พิษวิทยา , ตะกั่วเป็นพิษ , ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1717
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ , ขนิษฐ บูรณศิริ , ประภา เลาหไพบูลย์ , จวงจันทร์ ชัยธชวงศ์ , ช เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ . (2526). การศึกษาผลของแมงกานีสและตะกั่วต่อการเปลี่ยนแปลงทางคลีนิค และชีวเคมีในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ , ขนิษฐ บูรณศิริ , ประภา เลาหไพบูลย์ , จวงจันทร์ ชัยธชวงศ์ , ช เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ . 2526. "การศึกษาผลของแมงกานีสและตะกั่วต่อการเปลี่ยนแปลงทางคลีนิค และชีวเคมีในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ , ขนิษฐ บูรณศิริ , ประภา เลาหไพบูลย์ , จวงจันทร์ ชัยธชวงศ์ , ช เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ . "การศึกษาผลของแมงกานีสและตะกั่วต่อการเปลี่ยนแปลงทางคลีนิค และชีวเคมีในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ , ขนิษฐ บูรณศิริ , ประภา เลาหไพบูลย์ , จวงจันทร์ ชัยธชวงศ์ , ช เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ . การศึกษาผลของแมงกานีสและตะกั่วต่อการเปลี่ยนแปลงทางคลีนิค และชีวเคมีในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.