ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่
นักวิจัย : ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์
คำค้น : ระบบสื่อสารไร้สาย , ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ , อินเตอร์เน็ตไร้สาย , การประมวลผลแบบเคลื่อนที่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาทิต เบญจพลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745314781 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1686
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การพัฒนาโครงข่ายไร้สายเคลื่อนที่ให้อยู่บนพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เนต เพื่อรองรับการรับส่งไอพีแพ็กเกตที่อัตราข้อมูลที่สูงขึ้น ทำให้โครงข่ายไร้สายถูกจัดอยู่ในสถาปัตยกรรมแบบไมโคร/พิโคเซลลูลาร์ ส่งผลให้การเรียกมีอัตราการแฮนด์ออฟที่มากขึ้น การแฮนด์ออฟในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายเคลื่อน ที่ต้องเร็วพอที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียแพ็กเกตที่ไวต่อการประวิงเวลา แบบแผนการลงทะเลียนภูมิภาคได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้เสนอการจัดสรรทรัพยากรของระบบให้กับการเรียก ในโครงข่ายการลงทะเบียนภูมิภาคและสามารถสนับสนุนการแฮนด์ออฟอย่างเร็ว ในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่ด้วย แบบแผนการจัดสรรทรัพยากรที่เสนอแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของการควบคุมการตอบรับการเรียก และส่วนของการจัดสรรแบนด์วิดท์ให้แก่ทราฟฟิกประเภท streaming แบบปรับตัวได้แบบแผนการควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอขึ้น ประกอบไปด้วยการทำงานที่ 2 ระดับชั้น ได้แก่ ที่เกตเวย์ของโดเมนการลงทะเบียนที่มีค่าจุดเริ่มเปลี่ยน เพื่อตอบรับการเรียกใหม่ที่เกิดขึ้นในโดเมนการลงทะเบียน และที่เกตเวย์ของเซลล์วิทยุที่ใช้วิธีการจัดสรรล่วงหน้า บนพื้นฐานของการวัดมาให้ลำดับความสำคัญกับการเรียกที่เกิดจากการแฮนด์ออฟ และสามารถรับประกันความน่าจะเป็นของการดร็อปการเรียกที่เกิดจากการแฮนด์ออฟได้ ผลการทดสอบสมรรถนะของแบบแผนการควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอ พบว่าแบบแผนการควบคุมการตอบรับการเรียกที่เสนอ สามารถรับประกันค่าความน่าจะเป็นของการดร็อปการเรียกที่เกิดจากการแฮนด์ออฟได้ และยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม และปริมาณทราฟฟิกที่เปลี่ยนแปลง แบบแผนการจัดสรรแบนด์วิดท์แบบปรับตัว ทำให้ระบบสามารถลดความคับคั่งในโครงข่ายและรองรับการเรียกได้เพิ่มขึ้นด้วย

บรรณานุกรม :
ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์ . (2547). การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์ . 2547. "การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์ . "การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์ . การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.