ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังผสมในสงครามอ่าวเปอร์เซียกับกฎหมายระหว่างประเทศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังผสมในสงครามอ่าวเปอร์เซียกับกฎหมายระหว่างประเทศ
นักวิจัย : ประสิทธิชัย ขัตติยะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=60551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ เรื่องการปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังผสมในสงครามอ่าวเปอร์เซีย กับกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับวิกฤติการณ์ อ่าวเปอร์เซียที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1990 เมื่อประธานาธิบดี ซัดดัม ฮุสเซน แห่งอิรักได้ส่งกองกำลังทหารจำนวนมหาศาลบุกเข้ารุกรานและยึดครองคูเวต และมายุติลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991 สำหรับการปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังผสมในสงครามอ่าวเปอร์เซียนี้ ได้ ดำเนินการไปโดยได้รับมอบอาณัติ (mandate) จากองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ระหว่างประเทศและข้อมติของสหประชาชาติ ซึ่งการแก้ไขปัญหาจากวิกฤติการณ์ครั้งนี้ของ องค์การสหประชาชาติ ก็ได้ดำเนินมาตรการอย่างเป็นขั้นตอนไปตามลำดับ ก่อนที่จะใช้การ ปฏิบัติการทางทหารที่เป็นมาตรการสุดท้ายในการแก้ไขปัญหานี้ ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่จะพิจารณาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้แก่ ความชอบด้วย กฎหมายของข้อมติสหประชาชาติ ที่ 678 ที่อนุมัติให้กองกำลังผสมใช้มาตรการทางทหารต่อ อิรัก เพื่อให้อิรักปฏิบัติตามข้อมติต่าง ๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งจะพิจารณาปัญหาการ ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมอีกด้วย ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้พบว่า อิรักได้ละเมิดกฎหมายระหว่าง ประเทศหลายประการ และด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ต้องมีความรับผิดชอบของรัฐ (state responsibility) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ อีกทั้งประธานาธิบดี ซัดดัม ฮุสเซน ก็มี ความรับผิดชอบส่วนตัวด้วย

บรรณานุกรม :
ประสิทธิชัย ขัตติยะ . (2540). การปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังผสมในสงครามอ่าวเปอร์เซียกับกฎหมายระหว่างประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประสิทธิชัย ขัตติยะ . 2540. "การปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังผสมในสงครามอ่าวเปอร์เซียกับกฎหมายระหว่างประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประสิทธิชัย ขัตติยะ . "การปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังผสมในสงครามอ่าวเปอร์เซียกับกฎหมายระหว่างประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ประสิทธิชัย ขัตติยะ . การปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังผสมในสงครามอ่าวเปอร์เซียกับกฎหมายระหว่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.