ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปลงแบบคอนแทคท์และการแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของสมการนาเวียร์-สโตกส์ชนิดสองมิติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปลงแบบคอนแทคท์และการแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของสมการนาเวียร์-สโตกส์ชนิดสองมิติ
นักวิจัย : เอกรัฐ ไทยเลิศ
คำค้น : TWO-DIMENSIONAL NAVIER-STOKES EQUATIONS , GROUP ANALYSIS , CONTACT AND LIE-BACKLUND TRANSFORMATIONS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=59294
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ศึกษาสมการนาเวียร์-สโตกส์แบบสองมิติ ซึ่งพบว่าสมการนี้มี ความสัมพันธ์กับสมการที่เขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันเส้นกระแส ในส่วนแรกเริ่ม ด้วยการศึกษาการหาการแปลงแบบคอนแทคท์ที่ยอมรับโดยสมการที่เขียนให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเส้นกระแส ผลลัพธ์ของส่วนนี้แสดงว่าการแปลงแบบคอนแทคท์คือการต่อออก ไปของการแปลงแบบจุดอันดับหนึ่ง ในส่วนที่สองได้ศึกษาการแปลงแบบลีย์- แบคก์ลันด์อันดับสอง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีลักษณะเดียวกันกับส่วนแรกคือ การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์อันดับสองแท้ที่จริงแล้วคือการต่อออกไปของการ แปลงแบบจุดอันดับหนึ่ง

บรรณานุกรม :
เอกรัฐ ไทยเลิศ . (2545). การแปลงแบบคอนแทคท์และการแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของสมการนาเวียร์-สโตกส์ชนิดสองมิติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เอกรัฐ ไทยเลิศ . 2545. "การแปลงแบบคอนแทคท์และการแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของสมการนาเวียร์-สโตกส์ชนิดสองมิติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เอกรัฐ ไทยเลิศ . "การแปลงแบบคอนแทคท์และการแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของสมการนาเวียร์-สโตกส์ชนิดสองมิติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
เอกรัฐ ไทยเลิศ . การแปลงแบบคอนแทคท์และการแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของสมการนาเวียร์-สโตกส์ชนิดสองมิติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.