ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลในภารกิจ ด้านสุขภาพ จังหวัดเลย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลในภารกิจ ด้านสุขภาพ จังหวัดเลย
นักวิจัย : บุญมา สุทราวิรัตน์
คำค้น : สถานการณ์การบริหารจัดการงบประมาณ , ภารกิจด้านสุขภาพ , THE SITUATION OF BUDGET MANAGEMENT , HEALTH SERVICE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=67289
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการ งบประมาณดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับภารกิจด้านสุขภาพ ในพื้นที่ จังหวัดเลย ในปีงบประมาณ 2544 ประชากรที่ศึกษาคือองค์การบริหารส่วนตำบลโดยให้ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล เป็นตัวแทน

บรรณานุกรม :
บุญมา สุทราวิรัตน์ . (2545). สถานการณ์การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลในภารกิจ ด้านสุขภาพ จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญมา สุทราวิรัตน์ . 2545. "สถานการณ์การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลในภารกิจ ด้านสุขภาพ จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญมา สุทราวิรัตน์ . "สถานการณ์การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลในภารกิจ ด้านสุขภาพ จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
บุญมา สุทราวิรัตน์ . สถานการณ์การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลในภารกิจ ด้านสุขภาพ จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.