ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมมนุษย์ในวิถีสังคมเมือง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมมนุษย์ในวิถีสังคมเมือง
นักวิจัย : พิเศษ โพพิศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=57087
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันวิถีชีวิตคนในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ มีการแปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว จึงมีผลกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจกับ เรื่องราวดังกล่าว จึงต้องการสะท้อนภาพชีวิตของคนในสังคมเมืองให้เห็นการ ดำเนินชีวิต การใช้ชีวิต จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และความผูกพันที่มีต่อวัตถุ เทคโนโลยี ธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมเมือง ซึ่งเป็นผลผลิต ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอันสลับซับซ้อนของสังคมเมืองปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
พิเศษ โพพิศ . (2543). พฤติกรรมมนุษย์ในวิถีสังคมเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิเศษ โพพิศ . 2543. "พฤติกรรมมนุษย์ในวิถีสังคมเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิเศษ โพพิศ . "พฤติกรรมมนุษย์ในวิถีสังคมเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
พิเศษ โพพิศ . พฤติกรรมมนุษย์ในวิถีสังคมเมือง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.