ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์ฉบับภาษาสันสกฤตกับฉบับภาษามอญ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์ฉบับภาษาสันสกฤตกับฉบับภาษามอญ
นักวิจัย : ปภัสสร เธียรปัญญา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=56536
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์ ฉบับภาษาสันสกฤตกับฉบับภาษามอญในด้านความเป็นมา โครงสร้าง การจัดประเภทและแบ่งหมวดหมู่ เนื้อหา และเนื้อหาบทบัญญัติ ตามลักษณะกฏหมายโบราณ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและ หลักการของระบบกฎหมายฮินดูและระบบกฎหมายพุทธ โดยมีสมมุติฐานว่า ระบบกฎหมายฮินดูและ กฎหมายพุทธมีลักษณะและหลักเกณฑ์ของกฎหมายแตกต่างกัน และระบบกฎหมายพุทธเป็นการนำเอาระบบ กฎหมายของฮินดูมาดัดแปลงโดยคงลักษณะที่ใช้ร่วมกันได้ และแก้ไขลักษณะที่ขัดกับความเชื่อ ตามหลักการของศาสนาพุทธ การศึกษาคัมภีร์ทั้งสองจะจำกัดเฉพาะการวิเคราะห์ในด้านกฎหมาย โบราณและปรัชญาศาสนาเท่านั้น ผลการศึกษาพบว่า คัมภีร์ทั้งสองมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความเป็นมา โครงสร้างการ จัดประเภทและการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหา แต่เนื้อหาบทบัญญัติบางส่วนคล้ายคลึงกัน และสรุปได้ ว่าระบบกฎหมายฮินดูและระบบกฎหมายพุทธมีลักษณะและหลักเกณฑ์แตกต่างกัน และระบบกฎหมายพุทธ เป็นการนำเอาระบบกฎหมายฮินดูมาดัดแปลงโดยคงลักษณะที่ใช้ร่วมกันได้และแก้ไขลักษณะที่ขัด กับความเชื่อตามหลักการของศาสนาพุทธตามที่ได้ตั้งสมมุติฐานเอาไว้

บรรณานุกรม :
ปภัสสร เธียรปัญญา . (2539). การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์ฉบับภาษาสันสกฤตกับฉบับภาษามอญ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปภัสสร เธียรปัญญา . 2539. "การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์ฉบับภาษาสันสกฤตกับฉบับภาษามอญ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปภัสสร เธียรปัญญา . "การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์ฉบับภาษาสันสกฤตกับฉบับภาษามอญ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ปภัสสร เธียรปัญญา . การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์ฉบับภาษาสันสกฤตกับฉบับภาษามอญ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.