ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เรดแฮต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เรดแฮต
นักวิจัย : นฤชัย ศรีแสงอยู่, 2516-
คำค้น : ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ , ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา , ลีนุกซ์เรดแฮต (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เศรษฐา ปานงาม , ธงชัย โรจน์กังสดาล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745310727 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ในปัจจุบันมีการนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ตระกูลเรดแฮต มาใช้งานในองค์กรอย่างแพร่หลาย ซึ่งโดยปกติลีนุกซ์จะมีโปรแกรมช่วยจัดการระบบอยู่ในชุดเดียวกับระบบปฏิบัติการ ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ยังไม่มีโปรแกรม หรือเครื่องมือที่จะช่วยตรวจสอบในเรื่องความปลอดภัยโดยตรงให้กับผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบจำเป็นที่จะต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัว ในการตรวจสอบหาจุดหละหลวมในระบบของตน แต่เนื่องจากระบบลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความสลับซับซ้อน ผู้ดูแลระบบจึงอาจมองข้ามจุดบางจุด โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอ เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว การวิจัยนี้จึงพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานบนระบบ ปฏิบัติการลีนุกซ์ตระกูลเรดแฮต เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบจุดหละหลวมในระบบให้มีประสิทธิภาพและมีความสะดวกเพิ่มขึ้น สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้ภาษาเพิร์ลในการพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบและใช้เพิร์ลทีเค ซึ่งเป็นเครื่องมือของภาษาเพิร์ลในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยแยกเป็นหมวดของผู้ใช้งานและหมวดผู้ดูแลระบบ โดยเริมต้นโปรกแกรมตรวจสอบจะมีการทำงานในการตรวจสอบแยกตามฟังก์ชันได้แก่ ตรวจสอบบิตอนุญาตของแฟ้มข้อมูลและไดแรกทอรี ตรวจสอบระบบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ตรวจสอบระบบทีซีพีไอพี และบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ บริการโอนแฟ้มข้อมูล และบริการเมล์เซิร์ฟเวอร์ โดยการตรวจสอบความถูกต้องจะอิงจากเอกสารตรวจสอบความปลอดภัยบนยูนิกซ์เวอร์ชันสองของหน่วยงานเซิร์ต และหน่วยงานเอยูเอสเซิร์ต ในการแสดงผลโปรแกรมสามารถแสดงผลในโหมดภาษาไทยแลภาษาอังกฤษตามเวอร์ชันของลีนุกซ์ที่ติดตั้งในระบบ นอกจากนี้โปรแกรมตรวจสอบสามารถทำงานในแบบเบื้องหลังเพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบเมื่อพบปัญหาก็จะทำการแจ้งเมล์ไปยังผู้ดูแลระบบ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแลระบบในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในระบบ

บรรณานุกรม :
นฤชัย ศรีแสงอยู่, 2516- . (2547). การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เรดแฮต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤชัย ศรีแสงอยู่, 2516- . 2547. "การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เรดแฮต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤชัย ศรีแสงอยู่, 2516- . "การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เรดแฮต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
นฤชัย ศรีแสงอยู่, 2516- . การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เรดแฮต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.