ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติในงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติในงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : วัชร สุขคะ, 2521-
คำค้น : โทโมกราฟีย์ , ภาพสามมิติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถพร ภัทรสสุมันต์ , สมยศ ศรีสถิตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745316091 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

โปรแกรมสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติในงานอุตสาหกรรม ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบโดยไม่ทำลายโดย โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะเก็บบันทึกภาพถ่ายรังสีเอกซ์ของวัตถุตัวอย่างที่มุมต่างๆ ในรูปไฟล์วิดีโดแบบ AVI ลงบนฮาร์ดดิสก์ จากนั้นจะแปลงข้อมูลภาพในบริเวณที่เลือกให้เป็นข้อมูลโปรไฟล์เชิงตัวเลข จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกคำนวณสร้างภาพ และแสดงภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติบนหน้าจอไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับการทดสอบการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ชิ้นงานที่ออกแบบขึ้นและชิ้นงานอุตสาหกรรมบางชนิด พบว่าโปรแกรมสามารถแสดงภาพโทโมกราฟีสามมิติของชิ้นงานดังกล่าวได้ด้วยคุณภาพที่น่าพอใจ โดยสามารถเปลี่ยนมุมมอง และเลือกแสดงผลในช่วงเลขซีทีต่างๆ ได้ตามต้องการ

บรรณานุกรม :
วัชร สุขคะ, 2521- . (2547). การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติในงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชร สุขคะ, 2521- . 2547. "การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติในงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชร สุขคะ, 2521- . "การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติในงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วัชร สุขคะ, 2521- . การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติในงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.