ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบการนัดหมายและประชุมโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบการนัดหมายและประชุมโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ
นักวิจัย : สุชาติ สระกบแก้ว
คำค้น : การนัดหมาย , การออกแบบระบบ , เวิลด์ไวด์เว็บ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741766181 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1622
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การนัดหมายและการประชุมมักมีปัญหาในการกำหนดเวลาของการนัดหมายและประชุม ซึ่งควรเป็นช่วงเวลาที่ผู้รับการนัดหมายทุกคนว่างอยู่ ถ้าเวลาที่กำหนดนั้นไปตรงกันกับการนัดหมายที่มีอยู่แล้วของผู้รับการนัดหมาย ผู้รับการนัดหมายอาจปฏิเสธการนัดหมายนั้นหรือเมื่อทำการนัดหมายแล้ว การติดตามตรวจสอบการตอนรับหรือปฏิเสธการนัดหมายของผู้รับการนัดหมายก็ยุ่งยาก นอกจากนี้ผู้รับการนัดหมายที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่นัดหมายและประชุมก็ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ถึงแม้ว่าช่วงเวลานั้นไม่มีการนัดหมายอื่น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการนัดหมายและประชุมบนเว็บเพื่อช่วยให้การสร้างการนัดหมายรวดเร็วขึ้น สามารถตรวจสอบช่วงเวลาว่างที่ตรงกันของผู้รับการนัดหมายเพื่อป้องกันการนัดหมายทับซ้อนกัน รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนการนัดหมายที่จะเกิดขึ้นได้ สามารถตรวจสอบการตอบรับหรือปฏิเสธการนัดหมายได้ และยังสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมร่วมกันในสถานที่เดียวกัน การวิจัยครั้งนี้เป็นประโยชน์และช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้นในการทำการนัดหมายและประชุม ลดเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างการนัดหมายและป้องกันการนัดหมายซ้ำซ้อนหรือเกิดการนัดหมายในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อนำไปพัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้นได้

บรรณานุกรม :
สุชาติ สระกบแก้ว . (2547). การออกแบบและพัฒนาระบบการนัดหมายและประชุมโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาติ สระกบแก้ว . 2547. "การออกแบบและพัฒนาระบบการนัดหมายและประชุมโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาติ สระกบแก้ว . "การออกแบบและพัฒนาระบบการนัดหมายและประชุมโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุชาติ สระกบแก้ว . การออกแบบและพัฒนาระบบการนัดหมายและประชุมโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.