ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โพรโทคอลจัดการสภาพเคลื่อนที่และพักแพ็กเกตสำหรับการแฮนด์โอเวอร์ในโครงข่าย IP ไร้สาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โพรโทคอลจัดการสภาพเคลื่อนที่และพักแพ็กเกตสำหรับการแฮนด์โอเวอร์ในโครงข่าย IP ไร้สาย
นักวิจัย : ธนพงศ์ พ่วงคง, 2521-
คำค้น : โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ , แฮนด์โอเวอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาทิต เบญจพลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745311561 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1621
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

โครงข่ายร่วมในอนาคต จะมีจำนวนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาที่เคลื่อนที่ข้ามเซลล์ไร้สายขนาดเล็กในปริมาณที่มาก ดังนั้น เพื่อจะรองรับการใช้งานเวลาจริง ผู้ใช้จึงมีความต้องการที่จะได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง Mobile IP (Mobile Internet Protocol) ที่เป็น IETF RFC (Internet Engineering Task Force Request For Comment) สามารถรองรับการใช้งานเวลาจริง และความต้องการของผู้ใช้นั้นได้ เนื่องจาก Mobile IP แบบดั้งเดิมไม่เหมาะสมกับสภาพการเคลื่อนที่ภายในโครงข่ายเพราะมีปัญหาเรื่องการจัดเส้นทางแบบสามเหลี่ยม (triangular routing) ทำให้เกิดการสูญหายของแพ็กเกต ดังนั้น Mobile IP จึงไม่สามารถที่จะช่วยลดเวลาในการแฮนด์โอเวอร์ และการสูญหายของแพ็กเกตได้ งานวิจัยนี้นำเสนอโพรโทคอลจัดการสภาพเคลื่อนที่และการพักแพ็กเกตสำหรับการแฮนด์โอเวอร์ในโครงข่าย IP ไร้สาย เพื่อช่วยบรรเทาเวลาในการแฮนด์โอเวอร์ และการสูญหายของแพ็กเกต ซึ่งมีวิธีการมากมายสำหรับปรับปรุง Mobile IP แบบดั้งเดิม ที่เคยมีผู้นำเสนอไว้ในงานวิจัยนี้เสนอการจัดการสภาพเคลื่อนที่แบบลำดับชั้นรวมกับวิธีการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วเพื่อจะช่วยลดเวลาในการแฮนด์โอเวอร์ และการสูญหายของแพ็กเกต ในวิธีการที่ได้นำเสนอนั้น อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ปลายทางจะส่งข่าวสารการลงทะเบียนไปยัง HA (Home Agent) ก็ต่อเมื่อมีการแฮนด์โอเวอร์ระหว่างโครงข่ายเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้นำเสนอการใช้ paging ภายใต้วิธีการที่นำเสนอ เพื่อรองรับ paging ทั่วไป และลดปริมาณซิกแนลลิงในโครงข่าย

บรรณานุกรม :
ธนพงศ์ พ่วงคง, 2521- . (2547). โพรโทคอลจัดการสภาพเคลื่อนที่และพักแพ็กเกตสำหรับการแฮนด์โอเวอร์ในโครงข่าย IP ไร้สาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพงศ์ พ่วงคง, 2521- . 2547. "โพรโทคอลจัดการสภาพเคลื่อนที่และพักแพ็กเกตสำหรับการแฮนด์โอเวอร์ในโครงข่าย IP ไร้สาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพงศ์ พ่วงคง, 2521- . "โพรโทคอลจัดการสภาพเคลื่อนที่และพักแพ็กเกตสำหรับการแฮนด์โอเวอร์ในโครงข่าย IP ไร้สาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธนพงศ์ พ่วงคง, 2521- . โพรโทคอลจัดการสภาพเคลื่อนที่และพักแพ็กเกตสำหรับการแฮนด์โอเวอร์ในโครงข่าย IP ไร้สาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.