ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้ากำลังโดยใช้เส้นโค้ง P-Q

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้ากำลังโดยใช้เส้นโค้ง P-Q
นักวิจัย : รณนภา เผ่าเสถียรพันธ์, 2521-
คำค้น : แรงดันไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้ากำลัง--เสถียรภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร , ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741769415 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1587
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ปัญหาเสถียรภาพแรงดันเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจในด้านปฏิบัติการ เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจึงต้องพัฒนาศักยภาพของระบบส่งที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสนอวิธีวิเคราะห์สภาวะแรงดันพังทลายของบัสและสายส่งจากเส้นโค้ง P-Q โดยมีวัตถุประสงค์ใช้ตรวจจับตำแหน่งของบัสและสายส่งที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดแรงดันพังทลายในระบบ เพื่อที่ป้องกันหรือแก้ไข การวิเคราะห์สภาวะแรงดันพังทลายของบัสประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์สำหรับบัสอ้างอิงและเจเนเรเตอร์บัส และวิธีวิเคราะห์สำหรับโหลดบัส ซึ่งวิธีวิเคราะห์สำหรับโหลดบัสจะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แรงดันพังทลายของบัส ส่วนค่าสัมประสิทธิ์แรงดันพังทลายของสายส่งจะถูกนำมาใช้กับวิธีวิเคราะห์สภาวะแรงดันพังทลายของสายส่ง โดยค่าสัมประสิทธิ์แรงดันพังทลายทั้งสองค่ามีวิธีคำนวณที่แตกต่างกัน นอกจากการวิเคราะห์สภาวะแรงดันพังทลายของบัสและสายส่งแล้ว ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังเสนอวิธีการคำนวณขนาดตัวเก็บประจุที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งในระบบอีกด้วย ระบบทดสอบขนาด 9 บัส และระบบทดสอบ 14 บัส ได้ถูกนำมาใช้ทดสอบการวิเคราะห์สภาวะแรงดันพังทลายและการคำนวณตัวเก็บประจุที่เหมาะสม

บรรณานุกรม :
รณนภา เผ่าเสถียรพันธ์, 2521- . (2547). การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้ากำลังโดยใช้เส้นโค้ง P-Q.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รณนภา เผ่าเสถียรพันธ์, 2521- . 2547. "การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้ากำลังโดยใช้เส้นโค้ง P-Q".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รณนภา เผ่าเสถียรพันธ์, 2521- . "การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้ากำลังโดยใช้เส้นโค้ง P-Q."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
รณนภา เผ่าเสถียรพันธ์, 2521- . การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้ากำลังโดยใช้เส้นโค้ง P-Q. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.