ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์โดยใช้ FOS ชนิดเทเปอร์ร่วมกับ CCD

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์โดยใช้ FOS ชนิดเทเปอร์ร่วมกับ CCD
นักวิจัย : เอกรัฐ ฤทธิเนียม, 2522-
คำค้น : Scintillation cameras , การบันทึกภาพด้วยรังสี , รังสีเอกซ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เดโช ทองอร่าม , นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741762615 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1575
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การถ่ายภาพรังสีเอกซ์โดยใช้ฟิล์มได้ถูกใช้งานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสำหรับตรวจสอบตัวอย่างอุตสาหกรรมโดยไม่ทำลาย ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนากล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์ซึ่งประกอบไฟเบอร์ออปติกเทเปอร์ที่ถูกเคลือบด้วยสารเรืองรังสีเอกซ์ชนิด Gd[subscript2]O[subscript2]S:Tb หรือที่เรียกว่า "Fiber Optic Scintillator (FOS)" พร้อมซีซีดีหล่อเย็นเพื่อสามารถแสดงภาพถ่ายรังสีเอกซ์ในแบบเรียลไทม์และในแบบใกล้เคียงกับเรียลไทม์บนจอคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นยอมให้ผู้ใช้สามารถใช้งานในแบบเรียลไทม์ในกรณีที่มีความเข้มแสงเพียงพอ และเมื่อความเข้มแสงมีน้อยซอฟต์แวร์ก็สามารถทำงานในโหมดอินทิเกรซันได้ ซึ่งการแสดงผลภาพจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มแสง นอกจากนั้นยังอนุญาติให้ผู้ใช้สามารถทำการปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่าย รังสีเอกซ์ เช่น การปรับความเข้มและความคมชัด การตรวจหาขอบของภาพ การกรองความถี่ต่ำผ่าน การกรองความถี่สูงผ่าน และการใส่สีเพิ่มเติม ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเมื่อซีซีดีถูกทำให้อุณหภูมิลดลงถึง 16 องศาเซลเซียส ปริมาณ SNR ของภาพดีขึ้นประมาณ 25% เมื่อเทียบกับการทำงานที่ 40 องศาเซลเซียส ในที่สุดกล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์ที่พัฒนาขึ้นได้ถูกนำไปใช้งานร่วมกับรังสีเอกซ์แบบไมโครโฟกัสเพื่อการถ่ายภาพตัวอย่างที่มีขนาดเล็กซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

บรรณานุกรม :
เอกรัฐ ฤทธิเนียม, 2522- . (2547). การพัฒนากล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์โดยใช้ FOS ชนิดเทเปอร์ร่วมกับ CCD.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกรัฐ ฤทธิเนียม, 2522- . 2547. "การพัฒนากล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์โดยใช้ FOS ชนิดเทเปอร์ร่วมกับ CCD".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกรัฐ ฤทธิเนียม, 2522- . "การพัฒนากล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์โดยใช้ FOS ชนิดเทเปอร์ร่วมกับ CCD."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
เอกรัฐ ฤทธิเนียม, 2522- . การพัฒนากล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์โดยใช้ FOS ชนิดเทเปอร์ร่วมกับ CCD. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.