ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์สเปกตรัมรังสีแกมมาบนพ็อกเก็ตพีซี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์สเปกตรัมรังสีแกมมาบนพ็อกเก็ตพีซี
นักวิจัย : อภิรักษ์ ลอยแก้ว, 2520-
คำค้น : การวิเคราะห์สเปกตรัม--โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , สเปกตรัม , ไอโซโทปกัมมันตรังสี , ปาล์ม (คอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , อรรถพร ภัทรสุมันต์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745311235 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1572
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ได้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์สเปกตรัมรังสีแกมมาบนพ็อกเก็ตพีซีสำหรับวิเคราะห์สเปกตรัมรังสีแกมมาที่ได้จากการวัดโดยใชัหัววัดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง โดยสามารถรับข้อมูลสเปกตรัมจากเครื่องวิเคราะห์พลังงานแบบหลายช่องของ Canberra Series 35 Plus และ 10 Plus ได้โดยตรงหรืออ่านข้อมูลสเปกตรัมที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำบนพ็อกเก็ตพีซีหรือการ์ดความจำแล้วแสดงสเปกตรัมบนหน้าจอของพ็อกเก็ตพีซี โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถหาจุดกึ่งกลางพีค หาจำนวนนับรวมของพีค หาพื้นที่สุทธิใต้พีค ประมาณค่าความกว้าง ณ ตำแหน่งครึ่งหนึ่งของความสูงพีค หาพลังงานของพีค รวมทั้งการปรับเทียบพลังงานและการระบุชนิดของไอโซโทปได้อีกด้วย จากการทดสอบโปรแกรมในการรับข้อมูลสเปกตรัมรังสีแกมมาจากเครื่องวิเคราะห์พลังงานแบบหลายช่อง พบว่าสามารถรับข้อมูลสเปกตรัมที่ส่งในช่วงอัตราการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง 110 ถึง 19,200 บิตต่อวินาทีได้อย่างถูกต้อง ในส่วนการคำนวณหาพารามิเตอร์และการระบุพีคของสเปกตรัมรังสีแกมมาโดยเปรียบเทียบกับโปรแกรม Genie-2000 ของ Canberra และสเปกตรัมที่ใช้สำหรับทดสอบของ IAEA ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงอาจพอสรุปได้ว่าสำหรับการใช้งานนอกสถานที่แล้ว พ็อกเก็ตพีซีน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโน้ตบุคหรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นเมื่อพิจารณาในแง่ความกระทัดรัดและการสิ้นเปลืองพลังงานที่น้อยกว่า

บรรณานุกรม :
อภิรักษ์ ลอยแก้ว, 2520- . (2547). การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์สเปกตรัมรังสีแกมมาบนพ็อกเก็ตพีซี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรักษ์ ลอยแก้ว, 2520- . 2547. "การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์สเปกตรัมรังสีแกมมาบนพ็อกเก็ตพีซี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรักษ์ ลอยแก้ว, 2520- . "การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์สเปกตรัมรังสีแกมมาบนพ็อกเก็ตพีซี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
อภิรักษ์ ลอยแก้ว, 2520- . การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์สเปกตรัมรังสีแกมมาบนพ็อกเก็ตพีซี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.