ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
นักวิจัย : เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุตสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , นิกร ดุสิตสิน
คำค้น : วรรณกรรมสำหรับเด็ก--การประเมิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743468331 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1568
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้เป็นการประเมินหนังสือ "ตัวของหนู" ซึ่งเป็นหนังสือสำหรับเด็ก ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู สอนเด็กให้รู้จักสิทธิของตนในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงเกินทางเพศ ศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามชนิดให้เขียนตอบเองและประกอบการสัมภาษณ์ รวมทั้งสนทนากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 2 กลุ่ม คือ เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป ถึง 14 ปี จำนวน 213 คน และผู้ใหญ่ซึ่งเป็นครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และนักการศึกษา รวม 21 คน ผลการศึกษาพบว่าเด็ก 88% ชอบหนังสือ มองว่าหนังสือสวย และเป็นหนังสือที่ดี สิ่งที่เด็กเรียนรู้จากหนังสือมากที่สุด คือ ระวังตัวจากคนแปลกหน้า รู้จักสิทธิในร่างกาย เข้าใจในการป้องกันตัวเองรู้จักสิทธิในการปฏิเสธ การบอกความรู้สึกของตน เป็นต้น เด็กเล็ก ๆ เช่น ก่อนวัยเรียน และอนุบาล ยังไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาและภาษา รวมทั้งวัตถุประสงค์ของหนังสือนัก เด็กโต หรือนักเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้นไป เข้าใจในเนื้อหาของหนังสือ บอกถึงประโยชน์ของหนังสือได้ถูกต้อง ส่วนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูกว่า 90% คิดว่าเป็นหนังสือที่ดีควรเผยแพร่ต่อไป

บรรณานุกรม :
เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุตสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , นิกร ดุสิตสิน . (2543). ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุตสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , นิกร ดุสิตสิน . 2543. "ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุตสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , นิกร ดุสิตสิน . "ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุตสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , นิกร ดุสิตสิน . ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.