ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หลักฐานของชาวตะวันตกที่เกี่ยวกับพม่าในคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 16

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หลักฐานของชาวตะวันตกที่เกี่ยวกับพม่าในคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 16
นักวิจัย : นันทนิช ชัยวิมล
คำค้น : ข้อมูลประวัติศาสตร์พม่า , หลักฐานของชาวตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 16 , HISTORICAL SOURCES ON BURMESE HISTORY , WESTERN ACCOUNTS ON BURMA FROM 15TH TO 16TH CENTURY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=55229
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาและอธิบายถึงที่มาที่ไปหลักฐาน ของชาวตะวันตกที่เกี่ยวกับดินแดนพม่าในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นระยะเวลาเริ่มต้นที่ชาวตะวันตกในยุคก่อนอาณานิคมได้เริ่มเขียนถึง ดินแดนพม่าเอาไว้อย่างเป็นชิ้นเป็นอัน พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์พม่า ที่ได้จากเอกสารงานเขียนเหล่านี้ โดยจะศึกษาจากเอกสารงานเขียนชิ้นสำคัญและเท่า ที่หาได้ในขณะนี้ทั้งหมดจากข้อมูลของชาวตะวันตก 9 คนด้วยกัน อันประกอบด้วย รายงานการเดินทางของพ่อค้าและนักเดินทางชาวอิตาลี 3 คนในคริสต์ศตวรรษที่ 15 (นิโคโล ดิ คอนติ, ไฮเอโรนิโม เดอ ซานโต สเตฟาโน และลูโดวิโค ดิ วาร์เธมา) งานเขียนของข้าราชการและนักผจญภัยชาวโปรตุเกส 3 คนในตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 (โทเม ปิเรส ดูอาร์เต บาร์โบซา และเฟอร์ดินาน เมนเดส ปินโต) และสุดท้ายเป็นการ ศึกษาเปรียบเทียบในเอกสารงานเขียนของชาวตะวันตก 3 คนที่เดินทางมาเยือนพม่าใน ตอนท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ (ซีซาร์ เฟรดเดอริค, กาสปาโร บาลบี และราล์ฟ ฟิช) จากการศึกษาพบว่าเรื่องราวของดินแดนพม่าที่ปรากฎอยู่ในหลักฐานของชาว ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 16 มิได้เป็นผล มาจากความตั้งใจของชาวตะวันตกที่จะบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับดินแดนแห่ง นี้โดยตรง แต่งานเขียนเหล่านี้เปรียบเสมือนผลพลอยได้จากการความสนใจโดยรวมของ ชาวตะวันตกที่มีต่อดินแดนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในเครือข่ายทางการค้าภายในอ่าว เบงกอลและกับเมืองท่ามะละกาในขณะนั้น ชาวตะวันตกบางคนในยุคนี้ไม่ได้เป็นผู้ เขียนรายงานการเดินทางด้วยตนเองซึ่งก็ได้แก่ นิโคโล ดิ คอนติ และในขณะที่ชาว โปรตุเกสบางคนดังเช่น โทเม ปิเรส และดูอาร์เต บาร์โบซา ก็กล่าวถึงดินแดนพม่า ไว้มากมายทั้ง ๆ ที่ไม่เคยเดินทางมาเยือนดินแดนแห่งนี้แต่อย่างใด แต่มาในครึ่ง หลังของคริสต์ศตวรรษที่ 16 งานเขียนของชาวตะวันตกเป็นผลมาจากการสังเกตการณ์โดย ตรงของพ่อค้าชาวอิตาลีและชาวอังกฤษที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับทางราชสำนัก พม่า โดยภาพรวมแล้วหลักฐานของชาวตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 จะได้กล่าว ถึงบริเวณพม่าตอนล่างเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นที่ตั้งของเมืองท่าต่าง ๆ ที่มี บทบาททางการค้า โดยในที่นี่ชาวตะวันตกทุกคนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองพะโคไว้ มากที่สุดในฐานะศูนย์กลางการค้าและการปกครองของดินแดนแถบนั้น นอกเหนือจากนี้ก็ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับอารกัน ตะนาวศรี และดินแดนที่อยู่ตอนในดังเช่นอังวะ ซึ่ง ได้รับการกล่าวถึงไว้บ้างพอควร

บรรณานุกรม :
นันทนิช ชัยวิมล . (2545). หลักฐานของชาวตะวันตกที่เกี่ยวกับพม่าในคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 16.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นันทนิช ชัยวิมล . 2545. "หลักฐานของชาวตะวันตกที่เกี่ยวกับพม่าในคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 16".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นันทนิช ชัยวิมล . "หลักฐานของชาวตะวันตกที่เกี่ยวกับพม่าในคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 16."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
นันทนิช ชัยวิมล . หลักฐานของชาวตะวันตกที่เกี่ยวกับพม่าในคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 16. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.