ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยางผสมชนิดใหม่: ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำมาก

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยางผสมชนิดใหม่: ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำมาก
นักวิจัย : วราภรณ์ ตันรัตนกุล
คำค้น : Natural rubber , polymer blend , rubber blend , thermoplastic natural rubber , ULDPE
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080083 , http://research.trf.or.th/node/548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการคือ ผลิตยางผสมชนิดใหม่ที่มียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก และตรวจสอบและเปรียบเทียบคุณสมบัติของยางผสมชนิดใหม่กับยางผสมระหว่างยางธรรมชาติและ ยางเอสบีอาร์ และศึกษาความเข้ากันได้ดีของยางผสมชนิดใหม่ กระบวนการวิจัยประกอบด้วย NR ผสมกับ ULDPE ในอัตราส่วน70/30 60/40 และ 50/50 (wt/wt) ด้วยเครื่องบดสองลูกกลิ้ง วัลคาไนซ์ด้วยซัลเฟอร์ภายในเครื่องอัด นำแผ่นชีทที่ได้ตัดเป็นชิ้น งาน เพื่อทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐานASTM NRถูกผสมกับSBR ภายใต้วิธีการผสมจนถึงการเตรียมเป็นชิ้นงานเพื่อทดสอบคุณสมบัติต่างๆ เช่นเดียวกับยางผสม NR/ULDPE ทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติของยางผสมทั้งสองชนิดนี้ ผลที่ได้จากการวิจัยคือยางผสมNR/ULDPEมีคุณสมบัติเชิงกลด้านดึงยืด ความต้านทานต่อ การฉีกขาด และคุณสมบัติเชิงกลด้านดึงยืดหลังจากได้รับความร้อนและอ็อกซิเจน ดีกว่ายางผสม NR/SBR แต่มีความต้านทานต่อการขัดถูและความต้านทานต่อการหักงอต่ำกว่า ค่าความหนืดมูนนี และค่าการกระดอนของยางผสมทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน แต่ความแข็งของยางผสมชนิดใหม่นี้มีค่าสูง กว่าเล็กน้อย ยางผสมNR/ULDPEมีลักษณะแยกเฟสระดับโมเลกุล แต่ผสมเข้ากันได้ดีโดยไม่ต้องมี วัสดุอื่นช่วย พอลิเมอร์ทั้งสองจะมีลักษณะเป็นเฟสต่อเนื่องเมื่อมีอัตราส่วนเท่ากัน(50/50) ยางผสม NR/ULDPEและมีลักษณะเป็น compatible blend และแสดงคุณสมบัติเชิงกลด้านดึงยืดใกล้เคียงกับ NRและดีกว่ายางผสมNR/SBR ยางผสมชนิดใหม่นี้สามารถใช้แทนยางผสมNR/SBRได้ในกรณีที่คำนึง ถึงคุณสมบัติต่อไปนี้: คุณสมบัติด้านดึงยืด ความต้านทานต่อการฉีกขาด ความต้านทานต่อการเสื่อม สภาพหลังจากได้รับความร้อนและอ็อกซิเจน นอกจากนี้งานวิจัยที่จะทำต่อคือการผสมด้วยเครื่องผสม ระบบปิด เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงมอร์โฟโลจี วัลคาไนซ์ULDPEด้วยเปอร์ออกไซด์รวมทั้งมีการเติม เขม่าดำ(carbon black) สิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบโดยตรงกับคุณสมบัติเชิงกลและทางกายภาพ อาจ ทำให้มีการปรับปรุงข้อด้อยที่เกิดขึ้นได้ Objectives are to produce a new Natural Rubber Blend by blending with ultra- lowdensity polyethylene and to investigate properties of the new Natural Rubber Blend and compare these properties with those of NR/SBR blend, and to observe compatibility of the new Natural Rubber Blend Natural Rubber (NR) was blended with ultra-low-density polyethylene (ULDPE) by using a two-roll mill. Blend compositions included 70, 60 and 50 wt%NR. Conventional vulcanization with sulfer was done by using a compression mold producing rubber sheets. Physical and mechanical properties were tested according to ASTM. These properties were compared to those of NR/SBR blends which prepared under same method. Tensile properties, tear and aging (oxidation) resistances of NR/ULDPE blend are better than those of NR/SBR blend. Abrasion and flex cracking resistance of the new blend are lower than those of NR/SBR blend. Mooney viscosity and resilience of both blends fall in the same range, whereas hardness of the new blend is slightly higher than that of NR/SBR blend. Blend of NR and ULDPE is immiscible but compatible, compatibilizer is not necessary for this blend. Co-continuous phase is observed in the blend of 50/50 NR/ULDPE. NR does not significantly effect on crystallization behavior of ULDPE. Compatible NR/ULDPE blend is prepared. This new blend shows tensile properties, tear and aging resistances as good as NR, and better than NR/SBR blend. It is the good promising to replace NR/SBR blend with NR/ULDPE blend. Future work is preparing the blend in an internal mixer, which will add carbon black for reinforcement and peroxide for ULDPE curing. These may change blend morphology and mechanical properties of the new blend.

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ ตันรัตนกุล . (2544). ยางผสมชนิดใหม่: ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำมาก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราภรณ์ ตันรัตนกุล . 2544. "ยางผสมชนิดใหม่: ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำมาก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราภรณ์ ตันรัตนกุล . "ยางผสมชนิดใหม่: ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำมาก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
วราภรณ์ ตันรัตนกุล . ยางผสมชนิดใหม่: ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำมาก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.