ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
นักวิจัย : เขมิกา ยามะรัต , จงกล ตั้งอุตสาหะ , เอื้อมพร คชการ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , ไพลิน ศรีสุขโข , นิกร ดุสิตสิน
คำค้น : โสเภณี , ธุรกิจบริการทางเพศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1567
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่อง "พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชายที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ" เป็นการศึกษาชีวิตของกลุ่มหนึ่งที่จำเป็นต้องมาอยู่ในวงจรของการขายบริการทางเพศ โดยใช้กรณีศึกษาเฉพาะสตรีที่มาใช้บริการตรวจรักษาโรค ณ โรงพยาบาลบางรัก การศึกษานี้เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ตัวอย่าง จำนวน 81 ราย วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศของชายไทยในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการทางเพศ ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการทางเพศของชายไทย ในช่วงที่ HIV แพร่ระบาด เพื่อเข้าใจพฤติกรรมทางเพศของชายไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นได้ศึกษาชีวิตทางเพศของสตรีผู้ให้บริการตั้งแต่เริ่มสาว มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก การมีชีวิตครอบครัว จนกระทั่งเข้าสู่อาชีพบริการและชีวิตทางเพศในปัจจุบัน รวมทั้งพฤติกรรมที่ขายบริการทางเพศ ผลการศึกษาสตรีกลุ่มนี้ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 30.8 ปี มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 17.7 ปี ผู้ที่ร่วมเพศด้วยครั้งแรก 74.1% คือคู่รักหรือสามี 11.1% คือลูกค้าผู้ซื้อบริการ ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกของสตรีเหล่านี้ มีจำนวนสูงถึง 20% ที่ไม่เต็มใจในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อยู่ในอาชีพบริการทางเพศมาแล้ว โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี สตรีผู้ให้บริการ 85 % เคยผ่านการสมรสอยู่กินกับชายมาก่อน และประสบความล้มเหลวในชีวิตคู่ มีลูกเป็นภาระที่ต้องเลี้ยงดูซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพบริการทางเพศ กลุ่มสตรีที่ศึกษานี้มีจำนวน 9 คนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายมาก่อนเลย จนเข้าสู่อาชีพขายบริการ ในจำนวนผู้ตอบคำถามทางเพศเกี่ยวกับอาการภายหลังการร่วมเพศครั้งแรก พบว่าเกือบทุกรายมีอากาเจ็บตั้งแต่เล็กน้อย เจ็บมากจนถึงการเจ็บรุนแรง และมีการฉีกขาดของช่องคลอด รายหนึ่งที่ถูกข่มขืนส่งผลให้ไม่เคยมีความสุขในการร่วมเพศอีกเลยในเวลาต่อมา กลุ่มที่สตรีที่ศึกษานี้เป็นหญิงบริการทางเพศ ที่คิดค่าตอบแทนน้อย ไปจนถึงระดับปานกลาง บริการลูกค้าตั้งแต่ระดับคนงาน กรรมกร ลูกจ้างไปจนถึงระดับพ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการหรือผู้ทำงานที่แต่งตัวผูกไทด์ ลักษณะการให้บริการทางเทศมีลักษณะหลากหลาย จากการร่วมเพศธรรมดาทางช่องคลอด ไปจนถึงการร่วมเพศแบบต่าง ๆ และพิสดารตามความต้องการของลูกค้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางเพศ นอกจากลักษณะการบริการที่ได้รับจากหญิงบริการแล้ว ได้แก่ ความต้องการทางเพศ ความเชื่อ ค่านิยม กลุ่มเพื่อน ปัจจัยทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ปัจจัยจากปัญหาสมรรถภาพทางเพศ ความผิดปกติทางเพศ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภรรยารวมทั้งสาเหตุอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาของกรุงเทพมหานคร คือ การจราจรติดขัดหรือบ้านไกล เป็นต้น สตรีกลุ่มนี้มองว่าธรรมชาติของชายเป็นเพศที่มีความต้องการทางเพศสูง รุนแรง เกิดความรู้สึกทางเพศได้ง่ายและเร็ว ความพึงพอใจทางเพศของหญิงและชายแตกต่างกัน สตรีกลุ่มนี้ 16% ไม่เคยมีความสุขทางเพศกับผู้ใดเลยในชีวิต ประมาณครึ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีความสุขทางเพศ และเจ็บขณะให้บริการทางเพศ สตรีส่วนใหญ่จึงต้องเสแสร้งอาการแสดงความพอใจในการมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้า สตรีเกือบทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอาชีพมานาน จึงรู้สึกเบื่อหน่ายในอาชีพ อยากจะออกจากอาชีพ แต่หลายคนก็อยู่ในอาชีพเรื่อยมา จนนับสิบปี ความพึงพอใจในชีวิตจึงไม่สูง คิดว่าชีวิตของตนตกต่ำ ต้องขายบริการจากเรือนร่าง ไม่มีโอกาสได้อยู่กับลูกและพ่อและแม่ของตน ความใฝ่ฝันในชีวิตจึงต้องการเงิน บ้าน และชีวิตครอบครัวที่มีความสุข

บรรณานุกรม :
เขมิกา ยามะรัต , จงกล ตั้งอุตสาหะ , เอื้อมพร คชการ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , ไพลิน ศรีสุขโข , นิกร ดุสิตสิน . (2542). พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เขมิกา ยามะรัต , จงกล ตั้งอุตสาหะ , เอื้อมพร คชการ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , ไพลิน ศรีสุขโข , นิกร ดุสิตสิน . 2542. "พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เขมิกา ยามะรัต , จงกล ตั้งอุตสาหะ , เอื้อมพร คชการ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , ไพลิน ศรีสุขโข , นิกร ดุสิตสิน . "พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
เขมิกา ยามะรัต , จงกล ตั้งอุตสาหะ , เอื้อมพร คชการ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , ไพลิน ศรีสุขโข , นิกร ดุสิตสิน . พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.