ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับเทียบแบบออนไลน์ของระบบวัดตำแหน่งแบบออดโดมิททรีโดยใช้กล้องภายนอก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับเทียบแบบออนไลน์ของระบบวัดตำแหน่งแบบออดโดมิททรีโดยใช้กล้องภายนอก
นักวิจัย : วุฒินันท์ สูงนารถ, 2522-
คำค้น : หุ่นยนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภวุฒิ จันทรานุวัฒน์ , รัชทิน จันทร์เจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741753543 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ในการใช้งานหุ่นยนต์เคลื่อนที่นั้นประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการระบุตำแหน่งของตัวหุ่นยนต์เองภายในพื้นที่ใช้งาน วิธีการวัดตำแหน่งหุ่นยนต์เคลื่อนที่วิธีหนึ่งเรียกว่า ออดโดมิททรี เนื่องด้วยความสามารถในการตรวจวัดที่รวดเร็วและมีราคาถูกจึงทำให้เป็นที่นิยมใช้กันมาก แต่ปัญหามีอยู่ว่าเมื่อทำการตรวจวัด ค่าความผิดพลาดในการวัดตำแหน่งจะมีการสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะทางที่หุ่นยนต์ได้เคลื่อนที่ไป ดังนั้นเมื่อใช้การวัดตำแหน่งแบบออดโดมิททรีจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น บทความนี้ได้เสนอวิธีการปรับแก้ค่าความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวัดแบบออดโดมิทททรีหลังจากปรับแก้ด้วยการวัดตำแหน่งที่ใช้กล้องวิดีโอ ซึ่งจะติดตั้งกล้องวีดีโอในบางตำแหน่งของบริเวณพื้นที่ใช้งานที่เป็นเส้นทางผ่านของหุ่นยนต์ เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ตรวจวัด กล้องจะวัดตำแหน่งของหุ่นยนต์แล้วนำไปเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่วัดจากออดโดมิททรี ถ้ามีค่าผิดพลาดของการวัดแบบออดโดมิททรีเกิดขึ้นก็จะทำการแก้ไข พร้อมทั้งปรับปรุงสมการคำนวณระยะการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ที่วัดด้วยออดโดมิททรี ค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงรัศมีล้อของหุ่นยนต์ และความเร่งที่หุ่นยนต์ใช้ในการเคลื่อนที่ วิธีการปรับแก้ค่าผิดพลาดที่งานวิจัยนี้ได้นำเสนอ เรียกว่าการปรับแก้แบบออนไลน์ วิธีการนี้จะนำค่าผิดพลาดทางตำแหน่งที่วัดด้วยกล้องมาปรับปรุง ค่ารัศมีล้อของหุ่นยนต์ให้ตรงกับขนาดจริงในขณะที่หุ่นยนต์ถูกใช้งาน และนำมาสร้างสมการความผิดพลาด เพื่อใช้ประมาณค่าผิดพลาดได้แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในสมการคำนวณระยะการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้ จากการทดลองพบว่า การปรับแก้แบบออนไลน์ สามารถลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของการวัดแบบออดโดมิททรีได้ดีพอสมควรเมื่อเทียบกับการวิ่งแบบไม่มีการปรับแก้ค่าผิดพลาดเลย ระยะที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้จริงเทียบกับระยะเป้าหมายที่ต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไป ใกล้เคียงกันมากขึ้นเมื่อมี่การปรับแก้ค่าผิดพลาดหลายครั้ง

บรรณานุกรม :
วุฒินันท์ สูงนารถ, 2522- . (2547). การปรับเทียบแบบออนไลน์ของระบบวัดตำแหน่งแบบออดโดมิททรีโดยใช้กล้องภายนอก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วุฒินันท์ สูงนารถ, 2522- . 2547. "การปรับเทียบแบบออนไลน์ของระบบวัดตำแหน่งแบบออดโดมิททรีโดยใช้กล้องภายนอก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วุฒินันท์ สูงนารถ, 2522- . "การปรับเทียบแบบออนไลน์ของระบบวัดตำแหน่งแบบออดโดมิททรีโดยใช้กล้องภายนอก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วุฒินันท์ สูงนารถ, 2522- . การปรับเทียบแบบออนไลน์ของระบบวัดตำแหน่งแบบออดโดมิททรีโดยใช้กล้องภายนอก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.