ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมวิธีใหม่สำหรับวงจรกรองแอกทีฟแบบขนานที่ใช้การตรวจจับกระแสด้านแหล่งจ่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมวิธีใหม่สำหรับวงจรกรองแอกทีฟแบบขนานที่ใช้การตรวจจับกระแสด้านแหล่งจ่าย
นักวิจัย : อนุชา หริรักษ์, 2519-
คำค้น : วงจรกรองกำลังแอกทีฟ , ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741761988 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1481
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ในปัจจุบันวงจรกรองแอกทีฟที่นิยมใช้มีอยู่ 2 แบบ คือแบบตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกทางด้านโหลด และแบบตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกทางด้านแหล่งจ่าย วงจรกรองทั้งสองแบบเมื่อพิจารณาโดยผิวเผินจะดูแตกต่างกัน ทำให้การวิจัยและพัฒนาแยกออกเป็น 2 แนวทางและได้ข้อสรุปของคุณสมบัติแตกต่างกัน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำเสนอมุมมองใหม่ในการพิจารณาวงจรกรองแอกทีฟแบบตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกทางด้านโหลดร่วมกับตัวควบคุมกระแสในวงจร โดยแสดงให้เห็นว่าวงจรกรองดังกล่าวสามารถเขียนอยู่ในรูปของวงจรกรองที่ตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกทางด้านแหล่งจ่ายได้ ซึ่งแสดงถึงความสมมูลกันทางทฤษฎีของวงจรกรองทั้งสองแบบ และวงจรกรองในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้วิธีตรวจจับและป้อนกลับกระแสฮาร์มอนิกด้านแหล่งจ่ายที่มีข้อได้เปรียบกว่าการตรวจจับกระแสด้านโหลดในกรณีของความไม่เป็นเชิงเส้นของอุปกรณ์ตรวจจับกระแส วงจรที่นำเสนอนี้มีโครงสร้างที่ง่ายต่อการนำไปใช้จริงโดยการเลือกใช้ตัวตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกแบบรีเคอซีฟดีเอฟทีและตัวควบคุมกระแสแบบวิธีทำซ้ำที่ได้เป็นฟังก์ชันโอนย้ายที่ง่ายในการคำนวณ และยังได้วิเคราะห์และออกแบบส่วนควบคุมในวงจรกรอง ทำให้วงจรกรองโดยรวมมีเสถียรภาพ วงจรกรองที่นำเสนอได้ถูกนำไปสร้างจริง ซึ่งผลการทดลองยืนยันถึงสมรรถนะการกำจัดฮาร์มอนิกที่ดีของวงจร

บรรณานุกรม :
อนุชา หริรักษ์, 2519- . (2547). การควบคุมวิธีใหม่สำหรับวงจรกรองแอกทีฟแบบขนานที่ใช้การตรวจจับกระแสด้านแหล่งจ่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุชา หริรักษ์, 2519- . 2547. "การควบคุมวิธีใหม่สำหรับวงจรกรองแอกทีฟแบบขนานที่ใช้การตรวจจับกระแสด้านแหล่งจ่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุชา หริรักษ์, 2519- . "การควบคุมวิธีใหม่สำหรับวงจรกรองแอกทีฟแบบขนานที่ใช้การตรวจจับกระแสด้านแหล่งจ่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
อนุชา หริรักษ์, 2519- . การควบคุมวิธีใหม่สำหรับวงจรกรองแอกทีฟแบบขนานที่ใช้การตรวจจับกระแสด้านแหล่งจ่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.