ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงที่มีสารเจือประเภทไม่เป็นแม่เหล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงที่มีสารเจือประเภทไม่เป็นแม่เหล็ก
นักวิจัย : ปิติเขต สู้รักษา
คำค้น : อุณหภูมิวิกฤต , ตัวนำยิ่งยวด , กรีนส์ฟังก์ชัน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อการคำนวณได้อุณหภูมิวิกฤต ของสารตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูง ที่มีสารเจือประเภทไม่เป็นแม่เหล็ก โดยวิธีกรีนส์ฟังก์ชัน แบบจำลองที่พิจารณามีอันตรกิริยาแบบรุนแรง ภายในชั้นของทองแดงออกไซด์และมีอันตรกิริยาแบบอ่อนระหว่าง ชั้นของทองแดงออกไซด์ที่อยู่ติดกัน ผลการคำนวณพบว่าความเข้มข้น ของสารเจือปนไม่มีผลต่ออุณหภูมิวิกฤตและสูตรอุณหภูมิวิกฤตที่ได้นี้ เหมือนกับสูตรของสารตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงบริสุทธิ์ และสูตรคำนวณ ที่ได้ในที่นี้ ครอบคลุมผลของอิมและยูในกรณีของสารตัวนำยิ่งยวด อุณภูมิสูงบริสุทธิ์อีกด้วย

บรรณานุกรม :
ปิติเขต สู้รักษา . (2534). อุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงที่มีสารเจือประเภทไม่เป็นแม่เหล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิติเขต สู้รักษา . 2534. "อุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงที่มีสารเจือประเภทไม่เป็นแม่เหล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิติเขต สู้รักษา . "อุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงที่มีสารเจือประเภทไม่เป็นแม่เหล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
ปิติเขต สู้รักษา . อุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงที่มีสารเจือประเภทไม่เป็นแม่เหล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.