ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความถี่ของคำศัพท์จาก แบบเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความถี่ของคำศัพท์จาก แบบเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักวิจัย : ศศิธร เชาวรัตน์
คำค้น : คำศัพท์ , แบบเรียน , การศึกษาขั้นมัธยม , Vocabulary , Textbooks , Secondary education
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=48950
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อการวิเคราะห์ความถี่ และการปรากฏร่วมของคำศัพท์ในแบบเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เล่ม ปรากฏว่าคำศัพท์ ที่ปรากฏในแบบเรียนทั้ง 7 เล่ม มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 4444 คำ ประกอบด้วยคำนาม 2309 คำ ร้อยละ 51.96 คำกริยา 1172 คำ ร้อยละ 26.07 คำคุณศัพท์ 740 คำ ร้อยละ 16.65 และคำวิเศษณ์ 223 คำ ร้อยละ 5.01 แบบเรียน Active Context English Book 3 มีคำศัพท์ที่มีการปรากฏร่วม จำนวน 1017 คำ แยกเป็นคำนามจำนวน 465 คำ คำกริยา จำนวน 339 คำ คำคุณศัพท์จำนวน 174 คำ และคำวิเศษณ์ จำนวน 39 คำ แบบเรียน Active English for Thailand Book 6 มีคำศัพท์ที่มีการปรากฏร่วมจำนวน 1093 คำ เป็นคำจำนวน 513 คำ คำกริยาจำนวน 371 คำ คำคุณศัพท์ จำนวน 107 คำ และคำวิเศษณ์จำนวน 39 คำ แบบเรียน English ofr a Changing World Book 6 มีคำศัพท์ที่มี การปรากฏร่วม จำนวน 933 คำ เป็นคำนามจำนวน 465 คำ คำกริยาจำนวน 288 คำ คำคุณศัพท์จำนวน 154 คำ และ คำวิเศษณ์จำนวน 26 คำ แบบเรียน Kernel Lessons Plus มีคำศัพท์ที่มีการปรากฏร่วมจำนวน 1021 คำ เป็นคำนามจำนวน 461 คำ คำกริยาจำนวน 355 คำคุณศัพท์จำนวน 165 และ คำวิเษศณ์จำนวน 40 แบบเรียน Lado English Serise Book 6 มีคำศัพท์ที่มีการปรากฏร่วมจำนวน 1086 คำ เป็นคำนามจำนวน 512 คำ คำกริยาจำนวน 368 คำคุณศัพท์ จำนวน 170 คน และคำวิเศษณ์จำนวน 36 แบบเรียน New Horizons in English Book 6 มีคำศัพท์ที่มี การปรากฏร่วมจำนวน 1046 คำ เป็นคำนามจำนวน 495 คำ คำกริยาจำนวน 336 คำ คำคุณศัพท์จำนวน 176 คำ และคำวิเศษจำนวน 40 คำ Odyssey BooK 6 มีคำศัพท์ ที่มีการปรากฏร่วมจำนวน 793 คำ เป็นคำนามจำนวน 384 คำ คำกริยาจำนวน 239 คน คำคุณศัพท์จำนวน 136 คำ และคำวิเศษณ์จำนวน 34 คน

บรรณานุกรม :
ศศิธร เชาวรัตน์ . (2533). การวิเคราะห์ความถี่ของคำศัพท์จาก แบบเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิธร เชาวรัตน์ . 2533. "การวิเคราะห์ความถี่ของคำศัพท์จาก แบบเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิธร เชาวรัตน์ . "การวิเคราะห์ความถี่ของคำศัพท์จาก แบบเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2533. Print.
ศศิธร เชาวรัตน์ . การวิเคราะห์ความถี่ของคำศัพท์จาก แบบเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2533.