ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ชูศักดิ์ สารผล
คำค้น : การออกเสียง , พยัญชนะ , นักเรียนมัธยมศึกษา , Pronunciation , Consonants , Secondary students
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=48948
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัญหาในด้านการออกเสียง พยัญชนะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 เพื่อทราบถึงปัญหา และความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ อันจะเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ ภาษาอังกฤษ พบว่า เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นปัญหา ในการออกเสียงสำหรับนักเรียนได้แก่เสียง/k/,/b/,/d/,/g/, /f/,/h/,/,/v/,/n/,/m/,/w เสียงพยัญชนะที่เป็นปัญหา ในการออกเสียงมากที่สุด ได้แก่เสียง /k/ ในคำที่สะกดด้วยตัว c เสียง /f/ ในคำที่สะกดด้วย gh และ phเสียง /z/ ที่ปรากฏในคำที่สะกดด้วยตัวอักษร x, se , s เช่น exam , because , his , was หรือ advise เป็นต้น เสียง /e/ /,/ /s/ /,/ /z/ และ /j/ ในทุกตำแหน่งของคำ เสียงพยัญชนะที่เป็นปัญหาในการออกเสียงในระดับมาก ได้แก่เสียง /g/ /,//m/ ที่ปรากฏในตำแหน่งท้ายพยางค์ และเสียง / /,/c/ ในตำแหน่งต้นพยางค์ เสียงพยัญชนะ ที่เป็นปัญหาในการออกเสียงในระดับมากถึงมากที่สุดได้แก่ เสียง /g/,/w/ ในตำแหน่งท้ายพยางค์ เสียง /-iz/ ในคำที่เติมปัจจัย -s หรือ -es หลัง x, z, sh, ge, s และ ch เสียง /-id- ในคำที่เติมปัจจัย -d หรือ -d หรือ -ed หลัง t และ d หรือ de เสียงทาบ (clusters) ที่เป็นปัญหาในการออกเสียงสำหรับนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เสียงทาบท้ายพยางค์ 2 เสียงขึ้นไป เช่น เสียง / -ks/, /-kst/,/-rc/,/-rt/,/-lm/,/-kt/,/-nt/,/-rd/, /-ro/,/-ns/ และ /-rs/

บรรณานุกรม :
ชูศักดิ์ สารผล . (2533). การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชูศักดิ์ สารผล . 2533. "การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชูศักดิ์ สารผล . "การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2533. Print.
ชูศักดิ์ สารผล . การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2533.