ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารงานของสมาคมจีน : บทศึกษาเฉพาะกรณีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานของสมาคมจีน : บทศึกษาเฉพาะกรณีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : แสวง รัตนมงคลมาศ
คำค้น : 214 P.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2509
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1222509000015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สมาคมแต้จิ๋วฯ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้จัดการและบำเพ็ญสาธารณกุศลกิจ เช่น การจัดบำรุงสุสาน ฌาปนสถาน จัดตั้งโรงเรียนส่งเสริมกิจการศึกษา สนับสนุนกิจการกีฬาที่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดความป่วยไข้ของสาธารณชนในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เท่าที่ได้ทำการศึกษามาแล้วผู้เขียนพบว่ามีปัญหาสำคัญสองประการ คือ.- 1. สมาคมแต้จิ๋วฯ ในฐานะที่เป็นสมาคมตัวแทนของชาติจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อชาวแต้จิ๋วแค่ไหนเพียงใด 2. สมาคมแต้จิ๋วฯ ในฐานะที่เป็นสมาคมจีนสมาคมหนึ่งในบรรดาสมาคมจีนทั้งหลายในประเทศไทย ได้ดำเนินการเพื่อชาวจีนโดยส่วนรวม และสังคมไทยโดยส่วนรวมแค่ไหนเพียงใด ในข้อ 1 นั้น ปรากฎว่าสมาคมแต้จิ๋วฯ เป็นองค์การที่ดำเนินการโดยชาวจีนแต้จิ๋วที่ร่ำรวยโดยมุ่งช่วยเหลือชาวจีนแต้จิ๋วที่ยากจน หรือที่ประสบปัญหาในการดำรงชีพในประเทศไทย คณะกรรมการดำเนินงานของสมาคมส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแต้จิ๋ววัยชรา และวัยกลางคน ส่วนลูกหลานชาวแต้จิ๋วอื่น ๆ ให้ความสนใจต่อสมาคมน้อยมาก จึงอาจเกิดปัญหาว่าในอนาคตจะมีผู้สืบแทนความรับผิดชอบต่อสมาคมหรือไม่เพียงใดสำหรับในข้อ 2 เกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมเพื่อชาวจีนและสังคมไทยนั้น สมาคมเป็นองค์การที่มุ่งช่วยเหลือไม่แต่ดำเนินการเพื่อสมาชิกและเพื่อชาวแต้จิ๋วโดยเฉพาะ แต่ให้ความร่วมมือกับสมาคมหรือองค์การอื่น ๆ ของชาวจีนเป็นอย่างดีในด้านที่เกี่ยวกับองค์การหรือราชการไทย สมาคมแต้จิ๋วฯก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยดี เป็นต้นว่าให้ความร่วมมือช่วยเหลือสภากาชาดไทย กรมตำรวจ กรมการปกครอง กรมประชาสงเคราะห์ และเทศบาลเป็นต้น การที่สมาคมให้ความร่วมมือกับองค์การภายนอกทำให้สมาคมต้องขาดทุนตลอดมา ทำให้ไม่สามารถขยายกิจการได้ และบางครั้งทำให้ต้องลดบริการลง ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เสนอขอให้ทราบราชการให้ความช่วยเหลือสมาคมนี้โดยเฉพาะในด้านโรงพยาบาล เพราะนอกจากจะเป็นผลดีต่อส่วนรวมแล้วยังก่อให้เกิดผลทางจิตใจ และเป็นการช่วยส่งเสริมนโยบายการอยู่ร่วมกันอีกด้วย

บรรณานุกรม :
แสวง รัตนมงคลมาศ . (2509). การบริหารงานของสมาคมจีน : บทศึกษาเฉพาะกรณีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
แสวง รัตนมงคลมาศ . 2509. "การบริหารงานของสมาคมจีน : บทศึกษาเฉพาะกรณีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
แสวง รัตนมงคลมาศ . "การบริหารงานของสมาคมจีน : บทศึกษาเฉพาะกรณีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2509. Print.
แสวง รัตนมงคลมาศ . การบริหารงานของสมาคมจีน : บทศึกษาเฉพาะกรณีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2509.