ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิบนผิวเซลล์อสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการเรียงตัวของเส้นใยโครมาตินในขบวนการสร้างเซลล์อสุจิ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิบนผิวเซลล์อสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการเรียงตัวของเส้นใยโครมาตินในขบวนการสร้างเซลล์อสุจิ
นักวิจัย : วัฒนา วีรชาติยานุกูล
คำค้น : FERTILIZATION , SPERM-EGG INTERACTION , SPERM , SULFOGLYCOLIPID , ARYLSULFATASE A , CHROMATIN CONDENSATION , HISTONE , PROTAMINE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=46645
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิสนธิของเซลล์อสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คือการที่ เซลล์ดังกล่าวจะต้องมีโมเลกุลที่จำเป็นต่อการเกาะเกี่ยวกับ zona pellucida (ZP) ของไข่ และมีการขดตัวของเส้นใยโครมาตินที่ปกติ ในการศึกษาครั้งนี้เรามุ่งเน้นการ ทดลองไปที่โมเลกุลที่อยู่บนผิวของอสุจิหนู rat และมนุษย์คือ arylsulphatase-A (AS-A) และ sulfogalactosylglycerolipid (SGG) ซึ่งเราตั้งสมมติฐานไว้ว่าโมเลกุลทั้งสองชนิดนี้ มีหน้าที่เกาะเกี่ยวกับ ZP ของไข่ นอกจากนี้เรายังทำการศึกษาการขดตัวของเส้นใย โครมาตินของเซลล์ในขั้นตอนการสร้างอสุจิ ร่วมกับการย้อมเซลล์เหล่านี้ด้วยแอนติบอดีต่อ protamine เพื่อดูความสอดคล้องของโปรตีนชนิดนี้กับการหดตัวของเส้นใยโครมาติน การศึกษาที่ผ่านมาเราพบว่า AS-A ปรากฏอยู่บนผิวของเซลล์อสุจิหมู และทำหน้าที่ ในการเกาะเกี่ยว ZP ของไข่หมู ผลการทดลองนี้นำไปสู่การค้นหากลไกในการสร้างและปรากฏ ของ AS-A บนผิวเซลล์อสุจิและหน้าที่ของโปรตีนนี้ในขั้นตอนการปฏิสนธิ การศึกษาตำแหน่ง ของ AS-A ในเซลล์ขั้นตอนการสร้างเซลล์อสุจิ เราพบ AS-A เฉพาะในส่วนของ Acrosome การปรากฏของ AS-A บนผิวเซลล์อสุจิเริ่มพบได้ในเซลล์อสุจิบริเวณ caput epididymis และปรากฏมากขึ้นเมื่อเซลล์อสุจิเคลื่อนไปอยู่ใน cauda epididymis ซึ่งสอดคล้องกับผล ของการย้อมโปรตีนบนแผ่นเยื่อ (immunoblotting) ที่สามารถพบ AS-A ในของเหลวที่อยู่ ใน caput และพบมากขึ้นใน cauda epididymis โมเลกุล AS-A ที่อยู่ในของเหลวนี้สามารถ ซึมซาบไปยังผิวของเซลล์อสุจิที่นำมาจากอัณฑะ (ซึ่งไม่เคยปรากฏ AS-A บนผิวมาก่อน) และขบวนการซึมซาบนี้ถูกควบคุมโดย SGG บนผิวเซลล์อสุจิ ข้อมูลนี้บ่งบอกถึงการปรากฏ ร่วมกัน (co-localization) ของโมเลกุลทั้งสองชนิดบนผิวเซลล์อสุจิ โดยไม่มีการย่อย สลายกลุ่มซัลเฟตของ SGG ซึ่งนำไปสู่สมมติฐานที่ว่า AS-A ไม่ได้อาศัย active site ในการซึมซาบบน SGG การทดลองโดยใช้แอนติบอดีต่อ AS-A หรือ SGG บดบังโมเลกุลทั้ง สองชนิดนี้บนผิวเซลล์อสุจิ เพื่อทดสอบหน้าที่ของ AS-A ในการเกาะเกี่ยว ZP ของไข่ พบว่าประสิทธิภาพการเกาะของเซลล์อสุจิลดลงตามการเพิ่มจำนวนของแอนติบอดี เราทำการ ทดลองเพื่อยืนยันหน้าที่ของทั้งสองโมเลกุล โดยใช้ AS-A หรือ SGG ที่ติดฉลากสารเรืองแสง และพบว่าโมเลกุลทั้งสองสามารถเกาะเกี่ยวกับ ZP ของไข่ที่ยังไม่ปฏิสนธิ แต่ไม่เกาะ เกี่ยวกับไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว ค่า ~iK~i(,d) ของการเกาะเกี่ยวสำหรับ AS-A มีค่าเท่ากับ 0.21 (+,m)M การศึกษาที่ผ่านมาของ ดร. ประเสริฐ โศภน และคณะ พบว่าเส้นใยโครมาตินของหนู rat ที่เซลล์อสุจิถูกย่อยด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ มีลักษณะเป็นแบบเส้นตรงทึบ (cord-like) ซึ่งแตกต่างกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ที่เป็นแบบชนิดขดกลมทึบ (toroidal หรือ nodular) ในการศึกษาครั้งนี้ เรามุ่งหวังที่จะพิสูจน์ว่าลักษณะของเส้นใยโครมาตินดังกล่าว ปรากฏในขั้นตอนการขดตัวของเส้นใยโครมาติน ของเซลล์ในระยะการสร้างเซลล์อสุจิ ผลการทดลองเราพบว่า รูปแบบการขดตัวของโครมาตินดังกล่าวเกิดขึ้นใน spermatids ระยะ 10-12 และจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเส้นใยหนาทึบที่อัดกันแน่นตามลำดับในเซลล์ของขั้นตอน การสร้างอสุจิระยะ 15-17 จากการย้อมดูการกระจายตัวของ protamine พบว่าโปรตีนดังกล่าว เริ่มปรากฏขึ้นใน spermatids ระยะที่ 10-11 ซึ่งสอดคล้องกับการขดตัวของเส้นใย โครมาตินแบบเส้นตรงทึบ ในเซลล์ระยะดังกล่าว สิ่งที่ยังคงเป็นคำถามต่อไปคือ กลไกการ ควบคุมของ protamine ที่ทำให้เกิดการขดตัวของโครมาตินในสัตว์ชนิดต่าง ๆ เป็นอย่างไร

บรรณานุกรม :
วัฒนา วีรชาติยานุกูล . (2545). การศึกษาโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิบนผิวเซลล์อสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการเรียงตัวของเส้นใยโครมาตินในขบวนการสร้างเซลล์อสุจิ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัฒนา วีรชาติยานุกูล . 2545. "การศึกษาโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิบนผิวเซลล์อสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการเรียงตัวของเส้นใยโครมาตินในขบวนการสร้างเซลล์อสุจิ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัฒนา วีรชาติยานุกูล . "การศึกษาโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิบนผิวเซลล์อสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการเรียงตัวของเส้นใยโครมาตินในขบวนการสร้างเซลล์อสุจิ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
วัฒนา วีรชาติยานุกูล . การศึกษาโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิบนผิวเซลล์อสุจิของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการเรียงตัวของเส้นใยโครมาตินในขบวนการสร้างเซลล์อสุจิ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.