ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศัลยกรรมใบหน้า : การสร้างเสริมความงามของผู้หญิงไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศัลยกรรมใบหน้า : การสร้างเสริมความงามของผู้หญิงไทย
นักวิจัย : มัลลิกา มัติโก
คำค้น : FACIAL SURGERY , RECONSTRUCTION , BEAUTY , DISCOURSE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=45557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาวิวัฒนาการทางวาทกรรมความงาม ที่สถาบันต่างๆ นิยามความหมาย ตีความ จัดประเภท เพื่อสร้างกรอบระเบียบวินัยเกี่ยวกับความงามของผู้หญิง ไทย ศึกษารูปแบบการตัดสินใจของผู้หญิงไทย ได้แก่ การนำเสนอตัวตนในชีวิตประจำวัน และ การสร้างทุนทางกายภาพ และศึกษาผลที่เกิดขึ้นหลังจากการทำศัลยกรรมเสริมความงาม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกาย ตัวตน สังคม และสุขภาพ การเก็บข้อมูลของการศึกษาใช้วิธีทางคุณภาพ ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร การศึกษา จุดเด่นความงามของผู้หญิงจากภาพโฆษณาในนิตยสาร การประมวลรายการอิสระ การสำรวจ โดยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์บุคคลสำคัญๆ คือ ผู้อาวุโส แพทย์ เจ้าของร้านเสริมสวย และ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้หญิง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการตีความภายใต้ทฤษฎีการสร้างทาง สังคม ที่เชื่อว่าอิทธิพลของโครงสร้างสังคมครอบงำเหนือปัจเจกบุคคล ผลการศึกษาพบว่า การให้ความหมายความงาม เกิดขึ้นจากความรู้ที่สถาปนาจากชุด อุดมการณ์ทางศาสนา สร้างวินัยความงามเกี่ยวกับความดีและมีคุณธรรม สืบทอดความคิดผ่าน งานวรรณกรรม ผลิตวาทกรรมความงามแบบจารีตตามบทบาททางเพศ และเมื่อสังคมไทยมีการ ติดต่อในด้านการค้าและการเมืองกับประเทศต่างๆ ส่งผลให้สังคมสร้างความหมายความงามที่ สัมพันธ์กับความเป็นตะวันตก ภายใต้กลไกอำนาจทางการเมือง ขณะเดียวกันความงามในบริบท การเมืองก็ถูกกำกับและแทรกแซงด้วยความรู้ทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง สร้างความงาม แบบแยกส่วนได้แก่ "ตาสองชั้น จมูกโด่ง" ในความหมายของความงามแบบสมัยนิยมที่กระตุ้นให้ ผู้หญิงจำนวนหนึ่งเลือกการทำศัลยกรรมเสริมความงาม เพื่อนำเสนอตัวตนที่ประทับใจแก่สังคม และเพื่อการสะสมทุนทางกายภาพให้ตนเอง โดยในที่สุดแล้วปฏิบัติการทางวาทกรรมทางการแพทย์ อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ ตัวตน และสังคมในอนาคต

บรรณานุกรม :
มัลลิกา มัติโก . (2544). ศัลยกรรมใบหน้า : การสร้างเสริมความงามของผู้หญิงไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มัลลิกา มัติโก . 2544. "ศัลยกรรมใบหน้า : การสร้างเสริมความงามของผู้หญิงไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มัลลิกา มัติโก . "ศัลยกรรมใบหน้า : การสร้างเสริมความงามของผู้หญิงไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
มัลลิกา มัติโก . ศัลยกรรมใบหน้า : การสร้างเสริมความงามของผู้หญิงไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.