ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า : ชุดควบคุมการทำงานร่วมกันของ เครื่องปรับอากาศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า : ชุดควบคุมการทำงานร่วมกันของ เครื่องปรับอากาศ
นักวิจัย : บัณฑิตย์ สุขกล่ำ
คำค้น : AIR-CONDITIONER , COMBINATION CONTROLLER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=46758
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองหา ค่าปริมาณ สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า โดยออกแบบชุดควบคุมร่วมกันของเครื่องปรับอากาศจำนวนสามเครื่อง ในห้องเดียวกัน โดยใช้สถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศสามเครื่องในห้องเดียวกันและใช้ ชุดควบคุมร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า การใช้ชุดควบคุมร่วมกันของเครื่องปรับอากาศ สามารถประหยัด พลังงานไฟฟ้าได้ 2.83 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 8.05 บาทต่อชั่วโมง

บรรณานุกรม :
บัณฑิตย์ สุขกล่ำ . (2545). การศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า : ชุดควบคุมการทำงานร่วมกันของ เครื่องปรับอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บัณฑิตย์ สุขกล่ำ . 2545. "การศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า : ชุดควบคุมการทำงานร่วมกันของ เครื่องปรับอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บัณฑิตย์ สุขกล่ำ . "การศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า : ชุดควบคุมการทำงานร่วมกันของ เครื่องปรับอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
บัณฑิตย์ สุขกล่ำ . การศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า : ชุดควบคุมการทำงานร่วมกันของ เครื่องปรับอากาศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.