ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดภาษาโดยใช้เกณฑ์วรรณยุกต์ : ลาฮู อาข่า กะเหรี่ยง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดภาษาโดยใช้เกณฑ์วรรณยุกต์ : ลาฮู อาข่า กะเหรี่ยง
นักวิจัย : อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์
คำค้น : IDENTIFICATION , TONE , LAHU , AKHA , KAREN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=45232
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่องนี้ต้องการกำหนดภาษาลาฮู อาข่า และกะเหรี่ยง โดยใช้ระบบเสียง วรรณยุกต์และสัทลักษณะของวรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่นเหนือ (เชียงราย) ที่ออกเสียงโดย คนลาฮู อาข่า และกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เป็นเกณฑ์โปรแกรม CECIL เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์สัทลักษณะ ของวรรณยุกต์ โดยพิจารณาที่ค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ ทั้งในคำพูดเดี่ยวและคำพูด ต่อเนื่อง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในคำพูดเดี่ยว ภาษาไทยถิ่นเหนือ (เชียงราย) ที่ออกเสียงโดยคนลาฮูและอาข่า มี 4 วรรณยุกต์ ในขณะที่ภาษาไทยถิ่นเหนือ (เชียงราย) ที่ออกเสียงโดยคนกะเหรี่ยงมี 6 วรรณยุกต์เหมือนกับคนเมืองเชียงราย แม้ว่าจำนวน วรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นเหนือ (เชียงราย) ที่ออกเสียงโดยคนลาฮูและอาข่าจะเท่ากัน แต่ ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องการแตกตัวและการรวมตัวของวรรณยุกต์ ขณะที่สัทลักษณะของ วรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นเหนือ (เชียงราย) ที่ออกเสียงโดยคนกะเหรี่ยงและคนเมืองเชียงราย จะแตกต่างกันตรงที่คนกะเหรี่ยงมักจะออกเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ตายเป็นเสียงวรรณยุกต์ ที่มีการปิดเส้นเสียงร่วมด้วย ส่วนในคำพูดต่อเนื่อง ภาษาไทยถิ่นเหนือ (เชียงราย) ที่ออกเสียงโดยคนลาฮู มี 5 วรรณยุกต์ ที่ออกเสียงโดยคนอาข่ามี 4 วรรณยุกต์ และที่ออกเสียงโดยคนกะเหรี่ยง และคนเมืองเชียงรายมี 6 วรรณยุกต์ ดังนั้น วรรณยุกต์จึงเป็นสัทลักษณะอย่างหนึ่งที่สามารถใช้เป็นปัจจัยกำหนดได้ว่า ใครเป็นคนลาฮู อาข่า หรือกะเหรี่ยง เมื่อคนเหล่านี้พูดภาษาไทยถิ่นเหนือ (เชียงราย)

บรรณานุกรม :
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ . (2544). การกำหนดภาษาโดยใช้เกณฑ์วรรณยุกต์ : ลาฮู อาข่า กะเหรี่ยง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ . 2544. "การกำหนดภาษาโดยใช้เกณฑ์วรรณยุกต์ : ลาฮู อาข่า กะเหรี่ยง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ . "การกำหนดภาษาโดยใช้เกณฑ์วรรณยุกต์ : ลาฮู อาข่า กะเหรี่ยง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ . การกำหนดภาษาโดยใช้เกณฑ์วรรณยุกต์ : ลาฮู อาข่า กะเหรี่ยง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.